👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsuppdrag: "Ondskan" och "The Boy In The Striped Pajamas"

Skapad 2019-09-25 09:51 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Engelska Svenska
Du läser en skönlitterär bok: "Ondskan" eller "The Boy In The Striped Pajamas". I mindre grupp har vi gemensamma diskussioner om det vi läser. Du får träna din förmåga att leda boksamtal och berätta om karaktärer, tid, miljö, handling, berättarperspektiv, syfte/ budskap, språk, struktur, egna tankar, slutsatser m m..

Innehåll

Mål för arbetet

Under våra boksamtal får du möjlighet att visa att du kan:

* återberätta och sammanfatta bokens handling i stora drag.

* kommentera huvudpersoner, miljö och tidsperspektiv i texten.

* uttrycka egna åsikter kring boken.

* föra resonemang om bokens innehåll och budskap.

* jämföra bokens innehåll med egna erfarenheter, andra böcker, filmer, historiska händelser, allmänna ämnen e dyl.

* berätta om hur boken är uppbyggd och berättartekniken i boken.

* ta hjälp av citat för att exemplifiera det du talar om.

* uttrycka dig tydligt, säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang i dina inlägg.

* leda ett samtal, fördela ordet och ställa väl genomtänkta frågor till diskussionsdeltagarna.

 

Arbetsgång

  • Boken läses under fem veckor med läsuppdrag från vecka till vecka.
  • Läsuppdrag finns på Anslagstavlan.
  • Gemensamma boksamtal i liten grupp en gång per vecka.
  • Du får möjlighet att vara samtalsledare vid något eller flera tillfällen.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Svenska

  • läsa en text och analysera den ( t ex karaktärer, miljö, tid, handling, berättarperspektiv, syfte/budskap, textupplägg, språk och stil m m).
  • berätta om och samtala kring den text du läst.
  • vara samtalsledare och förbereda frågor utifrån det du läst ( fördela ordet, ställa adekvata frågor och följdfrågor, hålla en diskussion vid liv, hitta relevanta aspekter att diskutera i texten, dra paralleller till andra händelser, kunskaper och livssituationer m m).

Engelska

  • läsa en text och analysera den ( t ex karaktärer, miljö, tid, handling, berättarperspektiv, syfte/budskap, textupplägg, språk och stil m m).
  • berätta om och samtala kring den text du läst.
  • vara samtalsledare och förbereda frågor utifrån det du läst ( fördela ordet, ställa adekvata frågor och följdfrågor, hålla en diskussion vid liv, hitta relevanta aspekter att diskutera i texten, dra paralleller till andra händelser, kunskaper och livssituationer m m).

Uppgifter

Matriser

Sv En SvA
Bokläsning Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ansvarstagande/ Planering av studier
Du har haft svårigheter med att utföra dina läsuppdrag så gott som varje vecka.
Du har utfört dina läsuppddrag till viss del varje vecka.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka med något undantag.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka.
Engagemang/ initiativförmåga
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga vid något av diskussions-tillfällena.
Du deltar genom att svara på enstaka frågor vid varje diskussionstillfälle.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter ibland. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar och egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar texten vi läst och diskuterat.
Reflektion/ analys
Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i texten och reflekterar i ringa grad själv.
Du uttrycker till viss del egna reflektioner utifrån det du läser och gör enstaka kopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till texten.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du har förmågan att koppla det du läser till dig själv och din omgivning.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du inte bara gör kopplingar till dina egna erfarenheter och det dina klasskamrater framfört, utan även till annan litteratur, film, vad som händer i samhället, andra kunskaper m m.
Argumentation
Du återberättar utifrån boken men har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till boken.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Du hittar argument för dina ställningstaganden i boken du läst.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, ser texten ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på boken, diskussioner och egna erfarenheter.
Leda boksamtal
Du ställer enklare frågor till diskussionsdeltagarna och fördelar ordet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ställer genomtänkta frågor till diskussionsdeltagarna och fördelar ordet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ställer väl genomtänkta frågor på innehållet och lyfter dessutom några intressanta aspekter utifrån det du läst. Du fördelar ordet på ett väl fungerande sätt.
Du ställer väl genomtänkta frågor utifrån innehåll, sammanhang, språkbruk, textens uppbyggnad, citat m m. Du styr samtalet och ser medvetet till att inkludera samtliga diskussionsdeltagare på en individanpassad nivå.

Sv En SvA
Bokläsning Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ansvarstagande/ Planering av studier
Du har haft svårigheter med att utföra dina läsuppdrag så gott som varje vecka.
Du har utfört dina läsuppddrag till viss del varje vecka.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka med något undantag.
Du har utfört dina läsuppdrag varje vecka.
Engagemang/ initiativförmåga
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga vid något av diskussions-tillfällena.
Du deltar genom att svara på enstaka frågor vid varje diskussionstillfälle.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter ibland. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar och egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar texten vi läst och diskuterat.
Reflektion/ analys
Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i texten och reflekterar i ringa grad själv.
Du uttrycker till viss del egna reflektioner utifrån det du läser och gör enstaka kopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till texten.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du har förmågan att koppla det du läser till dig själv och din omgivning.
Du uttrycker egna reflektioner utifrån det du läser och visar att du inte bara gör kopplingar till dina egna erfarenheter och det dina klasskamrater framfört, utan även till annan litteratur, film, vad som händer i samhället, andra kunskaper m m.
Argumentation
Du återberättar utifrån boken men har svårt att förklara hur du tänker och varför du tänker just så.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar dina ställningstaganden med en svag anknytning till boken.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Du hittar argument för dina ställningstaganden i boken du läst.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, ser texten ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på boken, diskussioner och egna erfarenheter.
Leda boksamtal
Du ställer enklare frågor till diskussionsdeltagarna och fördelar ordet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ställer genomtänkta frågor till diskussionsdeltagarna och fördelar ordet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ställer väl genomtänkta frågor på innehållet och lyfter dessutom några intressanta aspekter utifrån det du läst. Du fördelar ordet på ett väl fungerande sätt.
Du ställer väl genomtänkta frågor utifrån innehåll, sammanhang, språkbruk, textens uppbyggnad, citat m m. Du styr samtalet och ser medvetet till att inkludera samtliga diskussionsdeltagare på en individanpassad nivå.

Sv En SvA
Läsuppdrag svenska: Hur du tagit ansvar och deltagit.

Ej läst läsuppdraget.
Läst en del av läsuppdraget.
Läst och deltagit med något enstaka inlägg i diskussionen.
Läst och deltagit i diskussionen.
Läst och deltagit med engagemang.
Vecka 1
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5

Sv En SvA
Läsuppdrag engelska: Hur du tagit ansvar och deltagit.

Ej läst läsuppdraget.
Läst en del av läsuppdraget.
Läst och deltagit med något enstaka inlägg i diskussionen.
Läst och deltagit i diskussionen.
Läst och deltagit med engagemang.
Vecka 1
Vecka 2
Vecka 3
Vecka 4
Vecka 5