Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-09-25 10:31 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Innehåll

Avdelning

Rävarna

Prioriterat mål

Normer och värden.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheter.

Delmål 

Alla barn ska få förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Nuläge

Barngruppen består av 20 barn i åldern 3-5 år. De flesta barnen känner varandra sedan tidigare då samtliga nya barn (8st) har flyttats upp från förskolans avdelningar för de yngre barnen. Hösten startade vi upp med att samtala i både större och mindre grupper om våra värdegrunder, varje vecka har vi introducerat en ny bok från vårt material "kompisböcker". Vi kommer även att eftersom koppla in "kompisböckerna" som grundar sig på barnkonventionen. 

Nov-19 Nuläge.

Barnen har nu lärt känna varandra och så gott som alla kan varandras namn. Nya lek och samspelsgrupper har uppstått och man är noga med att tala om för varandra vilka regler som gäller, hur man kan samarbeta, hjälpa varandra, säga "stopp" m.m. 

Vi har nu introducerat samtliga "kompisböcker", läst och samtalat om dem i olika gruppkonstellationer. Vi har även läst alla "kompisböcker" som är kopplade till barnkonventionen. Även här har vi haft olika samtal om barns rättigheter.

Utveckling pågår när barnen

- visar varandra respekt, hänsyn, empati utifrån ålder och mognad. 

- genom handling och samtal hjälper varandra och visar förståelse för allas lika värde.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Genom att utbilda barnen i FN:s konvention om barnens rättigheter (barnkonventionen) skapa en     förförståelse för barns olika levnadsförhållanden.

2. Barnen möter medvetna vuxna som är goda förebilder och som i vardagssituationer ger barnen goda förutsättningar att förstå och utveckla förmågorna i våra "kompisböcker".

3. Låna böcker på biblioteket som har anknytning till målet och som skapar tankar, funderingar som man tillsammans med kamrater och pedagoger kan reflektera kring.

4. Skapa förutsättning för lek och samspel där barnen får möjlighet att utveckla förmågor som att sammarbeta, vänta på sin tur, dela med sig m.m. 

 

Så här ska vi följa upp

1. observationer

2. dokumentation

3. intervjuer/samtal.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: