👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik och sammanfattningar

Skapad 2019-09-25 11:21 i Slättängsskolan Kristianstad
Studieteknik
Grundskola 7 Svenska
För att lyckas med dina studier på högstadiet är det viktigt att du inte bara pluggar planlöst, utan att du faktiskt tänker på hur du pluggar! Under några veckor kommer vi att prata om studieteknik: hur du bäst tränar din hjärna att plugga i olika ämnen (inte bara i svenskan). Arbetet avslutas med att skriva en sammanfattning, något du kan ha stor nytta av i framtiden.

Innehåll

Syfte

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och förstå olika texter

Innehåll och arbetssätt

Du kommer under arbetsområdet att:

 • fundera över hur vad och hur du minns och lär dig saker
 • läsa olika texter genom att använda olika lässtrategier 
 • fundera på vad som behövs för att förstå en text
 • träna på att hitta nyckelorden i text
 • sammanfatta en text genom att använda nyckelord
 • träna läsförståelse genom att läsa anvisade texter

Redovisning och bedömning

 • Du kommer att skriva en sammanfattning där din skriftliga förmåga i att skriva en sammanfattande text bedöms. Du redovisar att du har tagit till dig av studietekniksbegreppen genom att redovisa svar på arbetsuppgifterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Studieteknik och sammanfattningar

Sammanfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och förstå
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.