👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen i Sverige

Skapad 2019-09-25 11:59 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om skogen samt olika djur och växter som lever där.

Innehåll

 

 

Frågeställningar

·      Vad händer med ett dött djur i skogen?

·      Vilka bär kan du plocka i skogen?

·      Vilket är skogens största djur?

·      Vad menas med bytes och rovdjur?

·      Får man tälta var man vill?

 

 

När du har arbetat med skogen ska du:

·      Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog. 

·      Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner. 

·      Känna till namnen på några träd, bär och svampar.

·      Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

·      Känna till några rovdjur och bytesdjur.

·      Veta vad människan använder skogen till.

·      Kunna förklara vad som menas med allemansrätten, rättigheter och skyldigheter.

 

 

 Bedömning

·      Du kommer att bedömas efter prestationen på lektionerna.

·      Hur du deltar i diskussioner.

·      Dina skriftliga svar på frågor. 

·      Ett avslutande test där du får chansen att visa vad du har lärt dig.  

 

 

Begrepp som du behöver kunna

·      Allemansrätten

·      Avverkning

·      Barrskog

·      Blandskog

·      Bytesdjur

·      Lövskog

·      Mycel

·      Nationalpark

·      Naturreservat

·      Nedbrytning

·      Näringskedja

·      Odlad skog

·      Pålrot

·      Rovdjur

·      Rötter

·      Urskog

·      Årsring

 

Artlista

·      Al                            karljohansvamp

·      Asp                         kattuggla

·      Björk                       koltrast

·      Blåbär                     lingon

·      Blåmes                    lodjur

·      Bofink                     lövsångare

·      Bok                         rådjur

·      Brunbjörn               räv

·      Ek                            röd flugsvamp

·      Ekorre                     sparvhök

·      Gran                        stackmyra

·      Hallon                     talgoxe

·      Hare                        tall                  

·      Kantarell                 vit flugsvamp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6