👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experimenttema i f-klass

Skapad 2019-09-25 12:51 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Svenska Teknik Matematik NO (år 1-3)
Vi kommer att titta på och fundera över olika experiment. Du kommer att få prova själv och titta på när andra gör.

Innehåll

Till dig som elev:

Vi kommer att titta på och fundera över olika experiment. Du kommer att få prova själv och titta på när andra gör.

Mål

Vi vill att eleverna ska fundera över varför det blir som det blir när man experimenterar och kunna utföra och förstå olika förlopp.

Hur?

Vi kommer att prova olika experiment i smågrupper och ställa hypoteser samt delge dem en slutsats.

När?

Under veckorna 3-7

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera med hjälp av bilder och texter.

Utvärdering

Vi utvärderar genom att

vid avslutat tema låta barnen göra tummen upp resp tummen ner för de olika experimenten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -