👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2019-09-25 13:12 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F – 3 Teknik
I området tekniska system kommer vi att arbeta med vanliga föremål och hjälpmedel i köket. Vi pratar om funktion och hur de kan göras bättre, t.ex. mer användarvänliga, billigare i produktion eller snyggare design. Viktiga begrepp: - teknik - funktion - material - produkt - användarvänlig - proportioner

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)
- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)
-Några vanliga föremål från köket där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion
- Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, t.ex. kupad hand -> kärl
- Material för konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sättas samman.
- Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
- Dokumentation i form av enkla skisser och fysiska modeller.

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)
- Träna på att förklara funktionen på olika föremål från köket.
- Diskussion kring vilka material vi har i vårt klassrum. Varför är de gjorda av just det materialet?
- Diskussion kring design, användarvänlighet, hållbar utveckling och produktionskostnad. Hur kan t.ex. ett sugrör göras om för att passa bättre i de olika kategorierna?
- Skisser av föremål, skriva ut delar/material, rätt proportioner.

Bedömning:

- Du kommer att bli bedömd i hur väl du kan beskriva ett föremål och dess delar med hjälp av en skiss samt ge exempel på förbättringar i funktion, design och användarvänlighet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Tekniska system åk 3

På väg
--->
--->
--->
Jag kan ...
Beskriva
 • Tk
Jag kan göra enkla skisser med några delar markerade.
Jag kan göra enkla skisser med flera delar och material markerade. Jag berättar om produktens funktion.
Jag kan göra en skiss i rätt proportioner med alla delar och material markerade med teknikområdets begrepp. Jag förklarar hur delarna får produkten att fungera.
Jag kan ...
Reflektera
 • Tk
Jag kan ge förslag till förbättring (funktion, design eller användarvänlighet)
Jag kan ge flera förslag till förbättringar både i funktion och design/ användarvänlighet. Jag visar någon av dem med en skiss.
Jag kan ge flera förslag till förbättringar både i funktion och design/ användarvänlighet. Jag visar någon av dem med en skiss och ger tydliga förklaringar till hur den fungerar.