👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Åk 5 Klämmestorpsskolan

Skapad 2019-09-25 13:13 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Under terminen kommer vi att jobba med temat förvaring. Du kommer att göra ett pennfodral med en applikation på. Under slutet av terminen kommer du att få testa på och lära dig grunderna i virkning.

Innehåll

 Målet med undervisningen

Målet är att du ska

med hjälp av det material som presenteras utveckla en egen idé

öva dig på att arbeta självständigt

kunna använda och hantera symaskinen på ett säkert sätt

kunna följa enkla instruktioner och arbetsbeskrivningar

kunna dokumentera och värdera ditt arbete

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer ha genomgång om hur man gör en applikation och du kommer göra en skiss på din förvaring i din planering.

Du kommer att träna dig på att följa en arbetsbeskrivningen.

Du ska försöka arbeta så självständigt som möjligt och ta ett eget ansvar över ditt arbete och slöjdsalens saker.

Du ska följa regler och rutiner som bidrar till arbetsro och säkerhet i slöjdsalen.

 

Detta kommer att bedömas - din förmåga att...

 • planera, genomföra och slutföra ditt arbete
 • hantera redskap och tekniker
 • hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ
 • värdera och dokumentera arbetssätt och resultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6