👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2019-09-25 13:29 i Nälsta-Vinsta testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Sång och rörelse
Förskola
Vi har samlingar med temat rörelse på torsdagar. Under samlingarna sjunger och rör vi på oss tillsammans.

Innehåll

Syfte:

Att i vårt projekt "Hållbar utveckling"  också få barnen upplevelsen av vikten med att röra på sig.

Utifrån läroplanens rubrik Hållbar utvecklings samt hälsa och välbefinnande 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Mål:

Att få in planerad rörelse i vår verksamhet 

 

Metoden:

Genom ett lustfyllt lärande och med olika rörelseaktiviteter anpassade efter barnen.  

Uppgifter

 • Aktivitet/rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18