👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2019-09-25 13:48 i Jonsereds skola F-5 Partille
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
I matteborgen 5A följer vi med familjen Borg som lotsar oss genom olika områden inom matematiken. Häng med och utveckla dina matematiskaförmågor!

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

(se syfte nedan)

 

Vad ska vi lära oss?

(se kunskapskrav nedan)

 

Vad ska vi göra?

(se centralt innehåll nedan)

 

Hur ska vi arbeta?

(metod och arbetssätt)

Vi kommer att utgå ifrån matteboken "Mattborgen 5A".

Matte borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; repetition eller fördjupning.

Varje nytt kapitel inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och diskussion om olika matematiska problem.

Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

Vi kommer att arbeta praktiskt med laborativt material.

Vi arbetar med digitala verktyg och matteappar.

 

Kapitel 1 Stora tal

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
 • ordna tal efter storlek.
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Kapitel 2 Geometri

 • räkna ut en rektangels area.
 • använda enhetera cm ² och m ² för area.
 • använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • förstå och använda skala.

Kapitel 3 Decimaltal

 • vad decimaltal och "en hel" innebär.
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal.

Kapitel 4 Vikt och volym

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • växla mellan olika volymenheter.
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • växla mellan olika vikterenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram

 • läsa av termometern.
 • läsa av och förstå linjediagram.
 • rita linjediagram.
 • räkna ut medelvärde.
 • läsa av och försåt cirkeldiagram.

 

Hur ska du visa vad du kan?

Bedömning

Muntligt och skriftligt arbete under lektioner, enskilt och i grupp.

Diagnoser

Prov / muntliga och skriftliga

Under terminens gång kommer löpande bedömning att ske i matrisen (se nedan). I matrisen bedöms främst de matematiska färdigheterna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Rubrik 1

Kapitel 1
Stora tal
Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000.
Ordna tal efter storlek.
Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".
Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
Kapitel 2
Geometri
Räkna ut en rektangels area.
Använda enheterna cm² och m² för area.
Använda enheterna meter, kilometer och mil.
Förstå och använda skala.
Kapitel 3
Decimaltal
Vad decimaltal och "en hel" innebär.
Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Storleksordna decimaltal.
Addera och subtrahera enkla decimaltal.
Kapitel 4
Vikt och volym
Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Växla mellan olika volymenheter.
Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
Växla mellan olika viktenheter.
Kapitel 5
Tempratur och diagram
Läsa av termometern.
Läsa av och förstå linjediagram.
Rita linjediagram.
Räkna ut medelvärde.
Läsa av och förstå cirkeldiagram.