👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Svenska som andra språk åk 1 läsa

Skapad 2019-09-25 14:25 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Kunskapskraven för årskurs 1.

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav åk 1, svenska

Efter höstterminen
Slutet av årskurs ett
Läsa och lässtrategier
Eleven känner igen de flesta bokstäverna och deras ljud, sitt namn och vanligt förekommande ordbilder. Eleven kan ljuda ihop två bokstäver med varandra.
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordläsning på ett delvis fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven förstår att bilder och text är kopplade till varandra i en bok. Eleven kan koppla ihop vanliga, kortare ord med rätt bild.
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera själv.
Textsamtal och resonemang
Eleven kan med hjälp av bilder föra ett kortare resonemang om vad texten handlar om. Eleven kan själv berätta om liknande upplevelser.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om textens tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.