Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förkläde med humor

Skapad 2019-09-25 15:43 i Enbacka skola Säter
Du skall sy ett förkläde med broderi på fickan.
Grundskola 5 Slöjd
I textilslöjden i år 5 kommer du att sy ett förkläde som du kan använda i hemkunskapen i år 6. Du kommer att designa och programmera ett vinyltryck som ska sitta på förklädet. Trycket ska symbolisera något roligt, humor eller det du tycker om. Du kommer att sy efter mönster och instruktioner från läraren alt. läsa instruktion. Vi kommer att ha genomgångar av hur man går tillväga.

Innehåll

Presentation

I textilslöjden i år 5 kommer du att sy ett förkläde som huvuduppgift.

 • I det här arbetsområdet får du möjlighet att ta vara på och utveckla de kunskaper du fått i tidigare årskurser. Du får möjlighet att utveckla både din ämnesspecifika förmåga, såväl som din förmåga att ta ansvar och samarbeta.
 • Vi kommer att ordna en utställning på skolan med alla roliga förkläden.

Förmågor och mål för arbetet

Ämnesspecifika förmågor:
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Programmera vår Silhoette maskin och skära ut ditt tryck.

Kommunikation:
Ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Reflektion:
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Vad har du lärt dej under arbetets gång? Vad kunde du gjort annorlunda? 

Kreativitet:
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

   

Undervisning

Hur arbetet ska genomföras.

Vi har genomgång hur man klipper ut tyg efter ett mönster.                                                                                                              Du väljer tyg och klipper ut förklädet.                                                                                                                                                  Du följer arbetsbeskrivningen till förklädet och försöker jobba självständig.                                                                                      Du programmerar, skär ut och trycker ditt tryck.                                                                                                                                Du utvärderar och dokumenterar ditt arbete. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. 
 • välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.
 • utveckla idéer
 • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • ta ett personligt ansvar för dina studier och din arbetsmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: