Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset åk 6

Skapad 2019-09-25 16:16 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Eleverna bygger ett hus i skala 1:20
Grundskola 6 Teknik
Vi bygger ett hus i skala 1:20

Innehåll

 

Du skall under höstterminen bygga ett hus i miniatyr. Huset skall tillverkas i skala 1:20. Detta betyder att allt kommer att vara förminskat 20 gånger.

 

Syftet med projektet är att förstå hur ett hus är uppbyggt och få insikt kring ekonomi, estetik, teknik och miljöpåverkan.

 

Husets grund kommer att gjutas i en kartong som du behöver ta med hemifrån.

 

Vid examination ska du kunna:

 

1.Ta ställning och argumentera för de val du gör beträffande: 

 

  • isolering

  • hållfasthet

  • uppvärmning ( här ska du även förklara hur uppvärmningsmetoden fungerar)

 

2. Du ska beskriva hur ditt husbygge är utfört och varför du valt att göra de lösningar du gjort.

 

Matriser

Tk
Huset åk 6

F
E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Ny aspekt
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framå
Ny aspekt
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: