👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2019-09-25 16:38 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Beskrivningen omfattar kunskapsområden tala, läsa, lyssna på och skriva engelska.
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att arbeta utifrån materialet Happy åk 4.

Innehåll

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 • tala, läsa och skriva och lyssna på engelska texter.
 • lära oss grammatiska regler
 • spela upp dialoger och småpjäser.
 • redovisa skriftliga arbeten.
 • träna glosor kopplade till texter.

Konkretiserade mål

Målet med arbetet är att du skall:

 • utveckla din förmåga att använda engelska för att göra dig förstådd i tal och skrift.
 • utveckla din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • utveckla din förmåga att uttrycka dig varierat och säkert i skrift för att berätta och beskriva.
 • utveckla din förmåga att lyssna och förstå talad engelska.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6