Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling i förskoleklass

Skapad 2019-09-26 09:35 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Svenska
Under den första terminen som barnen går i förskoleklass kommer vi på ett lekfyllt sätt arbeta med språket på olika sätt. Genom att använda oss av material som Språklust och Bornholmsmodellen så gör vi barnen mer språkligt medvetna genom rim och ramsor, lekar och skapande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed på tilltro till sin språkliga förmåga." 


 • Skriva sitt namn och även forma andra namn och ord.
 • Rimma och skapa meningar.
 • Lyssna efter ljudet i början och slutet på ord.
 • Träna på att lyssna när andra elever och vuxna läser.
 • Språklig medvetenhet.
 • Få intresse för bokstäver samt känna igen bokstäver, både stora och små.


Utvärderingen - vad och hur

Utvärdering sker genom arbetsböcker, barnens egna alster, språklig kartläggning genom material från Bornholmsmodellen och Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass, samt observationer gjorda av pedagogen.

Undervisning och arbetsformer

Vi använder oss av språklekar både från material från Bornholmsmodellen samt Språklust i halv grupp samt mindre indelningar. Vi använder också språkträning vid samlingar, vid sagoläsning och rörelselekar. 

Tekniska hjälpmedel såsom dator och Ipad är ett återkommande inlägg i undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: