Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Grammatik och stavningsregler åk 4

Skapad 2019-09-26 10:36 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vi kommer arbeta med substantiv, verb, adjektiv. Vi kommer även arbeta med de vanligaste ljudstridiga orden, de orden som inte stavas som de låter, som j-ljudet, å och ä-ljudet sj- och tj-ljuden som exempel.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna ska få arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket. Gäller läsåret 19/20.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Eleverna kommer att arbeta med ett antal områden kopplade till det svenska språket. De ska få möjlighet att utveckla det svenska språket både muntligt och skriftligt genom både grammatik, ordkunskap och rättstavning. Grammatiken ska hjälpa eleverna att förstå det svenska regelsystemet, hur orddelar kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordkunskapen ska ge eleverna en större förståelse för ords betydelse och i vilket sammanhang de används. Rättstavning ska utveckla elevernas stavningsförmåga.

Det här ska vi göra:

- genomgångar

- arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och prepositioner. Detta genom gemensamma övningar, grupparbete samt enskilt arbete.

- övningar för att träna stavningsreglerna för lång och kort vokal, j-ljuden, tj-ljudet, sj-ljudet och å och ä-ljudet.

Det här kommer eleverna bedömas på:

din förmåga att:

- förstå substantivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett substantiv är. 


- förstå adjektivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett adjektiv är.

 

- förstå verbens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett verb är.


- veta när man ska dubbelteckna och hur man stavar j-ljud, tj-ljud, sj-ljud och å och ä-ljudet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Grammatik

Grammatik

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Substantiv
Jag vet vad ett substantiv är
Adjektiv
Jag vet vad ett adjektiv är
Verb
Jag vet vad ett verb är

Stavningsregler

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
vokaler och konsonanter
Jag vet vilka bokstäver som är vokaler och vilka som är konsonanter. Jag kan dela in vokalerna i hårda och mjuka.
dubbeltecknad konsonant
Jag vet oftast hur dubbeltecknade- konsonantord stavas i vanliga ord.
J-ljudet
Jag vet oftast hur J-ljudet stavas i vanliga ord. (med j framför hård vokal och med g framför mjuk vokal. Jag känner även till att det finns undantag)
Sj-ljudet
Jag vet oftast hur Sj-ljudet stavas i vanliga ord. (Har kanske kännedom om att sj framför hård vokal och med sk framför mjuk vokal. Jag känner även till att det finns undantag som själv och människa. )
Tj-ljudet
Jag vet oftast hur Tj-ljudet stavas i vanliga ord. (Har kanske kännedom om att ord vanligtvis stavas med tj framför hård vokal och med k framför mjuk vokal.)
Å-ljudet
Jag vet oftast hur å-ljudet stavas i vanliga ord. (Har kanske kännedom om att långt å-ljud stavas oftast med å och att kort å-ljud stavas oftast med o.)
Ä-ljudet
Jag vet oftast hur ä-ljudet stavas i vanliga ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: