👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan - Första världskriget och ryska revolutionen.

Skapad 2019-09-26 12:15 i Palmbladsskolan Uppsala
En kurs i historia som behandlar tiden från sekelskiftet 1800-/1900-talet och tiden fram till strax efter första världskriget, inklusive Ryska revolutionen
Grundskola 8 Historia
Vad var det som gjorde att ett världskriget bröt ut 1914? Vi kommer att granska hur världen såg ut vid sekelskiftet och försöka förstå orsakerna, den utlösande faktorn, förloppet och följderna av Första världskriget, både politiskt och geografiskt. Vi kommer också att titta på orsakerna till att det blev en revolution i tsarens Ryssland.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig:

 • Hur världen såg ut vid sekelskiftet
 • Aktuella ideologier; nationalism, kolonialism, imperialism, konservatism, liberalism
 • Orsakerna till Första världskriget.
 • Vad som utlöste kriget
 • Krigsförloppet
 • Krigsslutet och hur detta på sikt ledde till Andra världskriget.
 • Hur såg det ut i Ryssland i början av 1900-talet.
 • Varför första världskriget ledde till att tsaren störtades.
 • Orsakerna till till den ryska revolutionen.
 • Viktiga begrepp för arbetsområdet.

Hur...

 • Muntliga genomgångar
 • Vi kommer att se film som blir underlag för arbetsuppgifter och diskussioner.
 • Eget arbete med lärobokstexter
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper.

Bedömning

Följande är underlag för bedömning:

 • Det du visar muntligt under lektionstillfällen.
 • De arbetsuppgifter du gör under perioden.
 • Ett skriftligt prov/uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Ämnesmatris - Historia 7-9

Ej uppnått E
E
C
A
Historiska kunskaper
Dina faktakunskaper om händelser, orsaker, personer, årtal, osv.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser till förändring
Den här förmågan visar du både på faktaprovet, i tänkarfrågan och på lektionerna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Du kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar