👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP

Skapad 2019-09-26 13:42 i Enhet Flerspråkighet Varberg
Grundskola F – 3 Modersmål
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Innehåll

 

Syfte

Central anhållet

Arbete

Material

 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen i ämnet modersmål-Arabiska ska syfta också att:

 

1.     Eleverna skall kunna hålla kontakt med familjen och andra arabiska språkgrupper.

2.     Stärka elevernas självkänsla och identitet.

3.     Eleverna skall känna sitt ursprung, seder och bruk, traditioner, alltså sina rötter.

4.     Ge eleverna känslan av tillhörighet till den arabiska kulturen.

5.     Stärka elevernas roll som del av svenska samhället.

6.     Träna aktiv tvåspråkighet för att kunna ge våra elever valmöjligheten till fortsatta studier t.ex. i Arabiska .

7.     Genom litteraturläsningen skall eleverna utveckla sin förmåga att förstå sin egna och andras kultur.

8.     Eleverna skall kunna använda modersmål i olika situationer och samhällstjänster.

9.     Eleverna skall lättare förstå och jämföra svenska och arabiska.

 

 

 

Handlingsplan

 

 

1.     All kommunikation på våra lektioner skall ske på arabiska.

2.     Utöka elevernas aktiva ordförråd genom skrivning, textläsning och diskussioner.

3.     Våra elever ska kunna utrycka sig i skrift och tal.

4.     Kontakten mellan föräldrarna och modersmålslärare är mycket viktig.

5.     Använda litteratur på Arabiska.

 

 

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Metoder, Modeller.

Läsa Skriva…grammatik, diskussion…… o.s.v 

Böcker,Sagor, Digitala verktyg Ipad, Film, kortlek, pusslar. O.s.v.

 

 

 

Vv

F-2

 

 

 

34

Välkommande

Lära känna dagen (Presentation:

Namn, Åldern, klass, var är du född, vilka språk, hur och när använder du modersmålet?

Intresse? Favorit leksak, hur kom hit?)

Varför är ni här?

L. förklarar om modersmål

Lek som avslutning

 

 

 

35

Välkommande av nya barn. Presentation. Säg var din ”granne” heter

Ställa frågan till varandra ”Varför vill du läsa modersmålet?”

Motivationen

(film https://www.youtube.com/watch?v=DacHESJkuHg)

Samtal efter filmen

Repetition:

(Alfabet)

 

 

 

36

Välkommande

Utdelning av material

العربية لغتي ١-٢

حرف الالف و الباء

 

 

 

Elever tränar med skrivbok, föra in material, pennor, papper mm)

En film om bokstäver tävling

https://www.youtube.com/watch?v=7E4H75ebqKQ

 

Anslutning och utvärdering 

 

 

 

 

37

Välkommande

Utdelning av material

skrivbok, för ١-٢ العربية لغتي

حرف التاء والثاء

a in material, pennor, papper mm)

Arbeta med skrivbok.

Olika aktiviteter

 Pusslar , en film https://www.youtube.com/watch?v=7E4H75ebqKQ

 

 om Bokstav T oc Th på arabiska… Dela läxor.

Anslutning och utvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

38

Välkommande

Repetition en kort tid om sista laktationer .

Utdelning av material

العربية لغتي ١-٢ . الحروف (جيم حاء خاء)

Kontrolleera läxor.

skrivbok, föra in material, pennor, papper mm)

Arbeta med skrivbok.

Olika aktiviteter

 Pusslar , en film https://www.youtube.com/watch?v=Ft8PT9uA-FY

 

 om Bokstav TH på arabiska… 

 

 

 

 

39

Europeiska språkdagen!

Prata om olika språk och grupp. OBS! Språkträd T. ex länder som använder arabiska

 

 

Anteckna språk, länder

T. ex hur många länder som använder arabiska

 

 

 

 

 

40

Välkommande

Utdelning av material

العربية لغتي ١-٢ الحروف (الدال و الذال)

skrivbok, föra in material, pennor, papper mm)

Arbeta med skrivbok.

Olika aktiviteter

 Pusslar , en film https://www.youtube.com/watch?v=ExWKkJzTUUA

 om Bokstav D oc The på arabiska…

 Träna med Kroppsdelar.

Utvärdering

 

 

 

 

41

Tema Familjen

Stenciler, familjeträd

Familjeord

Släktord

Årtal, födelsedagar, yrke.Elever gör läxa tillsammans med föräldrar skapar familjeträd)

 

 

 

42

Tema HÖST

Färg, årstid

År, vecka

Beskrivning av natur, svamp, löv, träd (Viktig att komma ut!)

 (skog, trädgård, flyttfåglar).

Med olika aktiviteter…en film, kort sagor…..

 

 

 

43

Välkommande

Utdelning av material

العربية لغتي ١-٢ 

الحروف (الراء والزاي)

skrivbok, föra in material, pennor, papper mm)

Arbeta med skrivbok.

Olika aktiviteter

 Pusslar , en film

 

om https://www.youtube.com/watch?v=q1uqHSTPfPU

 Bokstav R oc Z på arabiska… 

 

Olika aktiviteter, T. ex några ord börja med med R&Z pusslar, sagor..