👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2019-09-26 13:55 i Långavekaskolan Falkenberg
Bygger på att göra jämförelser mellan de nordiska länderna, samt att arbeta med topografiska och tematiska kartor.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi ska ge oss ut på en resa genom Europas länder. På vägen möter vi hemliga sällskap och mystiska föremål!

Innehåll

Du ska träna på att:

 • Använda och hitta i en kartbok
 • Använda typiska ord och begrepp för ämnet och området
 • Förstår och kunna tyda topografiska och tematiska kartor
 • Göra jämförelser mellan olika länder
 • Känna till de krafter som formar jordytan

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • Hur du använder kartboken
 • Några typiska begrepp inom ämnet
 • Likheter och skillnader mellan olika länder i Europa tex när det gäller klimat, naturresurser och befolkning
 • De krafter som formar jordytan och hur dessa påverkar människors liv

 Du visar dina kunskaper genom att:

 • Själv hitta det du söker i en kartbok
 • Använda geografiska begrepp i diskussioner och redovisning
 • Delta i diskussioner
 • Göra ett arbete om Europas länder och redovisa detta muntligt

 Vi kommer att arbeta med följande:

 • Titta på Geografens testamente och arbeta med instuderingsfrågorna
 • I smågrupper om 2-3 ska ni göra ett arbete om 5 länder i Europa
 

Uppgifter

 • Presentation

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6