👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 1 TAL

Skapad 2019-09-26 14:24 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Talsystem, delbarhet, primtal, sammansatt tal, faktorträd, avrundning, multiplikation och division med 10, 100 och 1000, överslagsräkning

Innehåll

Planering kap 1 ”TAL” matte direkt åk 7

 

Varje kapitel är indelat i tre avsnitt: grundkurs, blå repetitionskurs och röd fördjupningskurs.

 

Kapitlet behandlar många av de grunder som är nödvändiga att behärska för att förstå och kunna arbeta med de kapitlen som följer under läsåret.

Mycket är repetition men det kommer även en del nytt t.ex. primtal.
I fördjupningskursen (röd kurs) lär vi oss bland annat att räkna med andra talsystem vilket i förlängningen ger en djupare förståelse av vårt talsystem, tiosystemet.

 

För att uppnå E-nivå ska du

I röd kurs får du ära dig mer om

förstå olika talsystem

förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

förstå delbarhet och kunna faktorisera tal

förstå vad som menas med ett primtal

kunna använda och förstå de ord som hör till de fyra räknesätten

kunna räkna med de fyra räknesätten

förstå och kunna använda tal skrivna i decimalform

kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000

kunna avrunda tal

kunna göra överslagsberäkningar

Räkna med andra talsystem

primtal och sammansatta tal

delbarhet och faktorisering

Huvudräkning på olika sätt

Mer om överslagsräkning

 

 

 

 

 

Läxor är viktiga. Du får en chans att tänka på matte ytterligare en gång. Du får lära dig att planera och utföra ett hemarbete.
Alla ska göra 7 uppgifter. Du kan välja att göra uppgift 1-7 ( lite lättare) eller uppgift 2-8 (lite svårare). Observera att alla ska göra uppgift 7. Så antingen gör du de 7 första uppgifterna eller de sista sju uppgifterna.
Du skriver läxuppgifterna i det mindre blå läxhäftet A5. Skriv inte bara svar när du gör läxan. Förklara matematiskt eller med ord hur du kom fram till svaret. Läxorna står i boken men kallas Repetitioner sid 274-297
Läxorna rättas av kamrater på torsdagar. Kamraten skriver din poängsumma samt en kort framåtsyftande kommentar. Syftet med kamratbedömning är att du ska få lite perspektiv på din matteutveckling samt lite tips och råd hur du kan förbättra dig.

När läxorna är rättade samlar jag in dem och bokför era resultat.

För de som vill kommer jag att ha extramatte på måndagar 15.00-16.00 Sal 210. Om du har svårt att få läxorna gjorda är det ett utmärkt tillfälle att sitta tillsammans med kamrater och göra läxan. Du kan även få hjälp av mig.

 

Jag kommer att inleda varje lektion med en föreläsning. Jag går igenom metoder och nya begrepp. Jag försöker vända lite på problemen för att bredda undervisningen. Mina föreläsningar kan vara ganska långa. Räkna med att halva lektionen går åt till föreläsning.

 

Varje grundkurs avslutas med en diagnos. Du rättar diagnosen själv och sen diskuterar du med mig hur det har gått. Tillsammans bestämmer vi om du ska repetera i blå kurs eller gå vidare till fördjupningen i röda kursen.

 

När kursen är klar avslutas den med ett prov.


 

Matteplanering Kap 1 Tal

Vecka

Lektion 1

Lektion 2 ti
(Bengt)

Lektion 3 Ons

Lektion nr 4  To

Be-ting

läxa

V 34

 

Vi delar ut böcker på NO lektionen och registrerar dem på biblioteket.

Intro med Bengt

Genomgång av boken

Olika sätt att skriva tal
uppg 1-5

Romerska talsystemet

uppg 6-9 Tiosystemet  uppg 10-14

t.o.m. uppg 14

Ingen läxa denna vecka

35

De fyra räkne-sätten
uppg 15-20

Utgår

Heldags-utflykt

Delbarhet uppg 21-26

 

 

Läxan rättas

Delbarhet
uppg 27-33

t.o.m uppg 33

Läxa 1

Repetition sid 274

1-7 eller 2-8

36

Primtal

Och samman-satta tal

Uppg 34-38

 

Primtal uppg

39-43Tal i decimal-form

Uppg 44-48

Läxan rättas

Tal i decimalform

uppg 49-55

à

uppg 55

Läxa 2

Repetition 2 sid 275

1-7 eller 3-9

37

Tal i decimal-form
uppg 56-61

Tal i decimal-form
uppg 62-71

 

Multiplikation med 10, 100 och 1000

Uppg 72-81

Läxan rättas

Division med 10. 100 och 1000

Uppg 82-90

à

uppg 81

Läxa 3

Repetition 3 sid 276

1-7 eller 2-8

38

Avrunda tal uppg 91-96

Avrunda decimaltal uppg 97-104

 

Överslagsräkning uppg 105-116

Läxan rättas Uppslaget sid 26 + sid 27

à

Grundkursen klar

Läxa 4 Repetition 4 sid 277
-7 eller 4-10

39

Diagnos

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

 

Diagnosen klar

 

40

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Röd eller blå kurs

Problemlösning sid 49

Väl för-beredd inför prov

 

41

Grön föreläsning

Matteprov Del A

Röd
föreläsning

Matteprov del B

 

Provvecka inga läxor

 

Många uppgifter. Alla måste inte göra alla uppgifter. Målet är att du själv ska kunna avgöra när du har förstått och kan gå vidare. Men det är inte alltid så lätt att avgöra. Diskutera gärna med mig om du tycker att det är övermäktigt. Då kan vi komma överens om att du t.ex. bara ska göra A eller C-uppgifter.Läxor från sid 274 och framåt

Sammanfattning sid 52-53

Verktygslådan sid 298-317

Uppslaget sid 26-27 och sid 49

Svarta sidorna sid 50-51    

Extramatten måndagar 15.00-16.00