👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-09-26 14:26 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Visst har du mött tillfällen då du behöver övertala någon du möter om att din åsikt är mer rätt? Det här ämnesområdet kommer hjälpa dig att utveckla din förmåga att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
En åsikt framgår.
En åsikt framgår relativt tydligt.
En åsikt framgår tydligt.
Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten.
Minst två utvecklade argument stödjer åsikten.
Flera väl utvecklade argument stödjer åsikten.
I texten finns ett motargument som bemöts.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckesindelning/stycke-markering.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckesindelning.
Du använder några sambandsord.
Du använder ofta sambandsord för att inleda och utveckla argument.
Du använder kontinuerligt sambandsord för att inleda och utveckla argument.
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften
Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
Du varierar hur dina meningar är uppbyggda.
Du varierar hur dina meningar är uppbyggda, ex. genom att börja meningarna med olika ord.
Tempus används med viss säkerhet.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du missar ibland stor/liten bokstav och punkt.
Du missar sällan stor/liten bokstav och punkt.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.