👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet/Stormen: Vi rör på oss

Skapad 2019-09-26 15:03 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Små människors avtryck i en stor värld - Hållbarhet - Matematik - Digitalisering
Förskola
Projekt: Vi rör på oss!

Innehåll

Projekt: Vi rör på oss!

 

Syfte: Skapa förståelse för hur vi tillsammans kan fungera enskilt och i grupp och skapa goda relationer till barn, vuxna och material.

Pedagogernas fokus: Barnen behöver lära sig att leka tillsammans, följa instruktioner och få möjlighet att ta del av många olika material och aktiviteter under sin tid på förskolan.

Mål: bygga, skapa och konstruera med hjälp av kroppen, olika tekniker, material och redskap.

Målkriterier:

·       Dansa med instruktion (lyssna, titta, härma och själv agera instruktör)

·       Dansstopp

·       Dansa utifrån rörelsekort (programmering)

·       Röra sig som olika djur

·       Röra sig olika (rulla, åla, krypa, backa, hoppa)

·       Skapa rörelsekort

·       Dansa i par

·       Dansa i grupp

·       Dansa med material

·       Dansa till olika genrer

·       Filma i greenscreen

·       Fota dans

·       Dansa känslor

·       Dansmatematik (siffror, klappa i takt, hoppa olika antal, snurra antal)

·       Skapa musik eller sång

·       Skapa en dansvideo

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18