👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 1-2 hösten 2019

Skapad 2019-09-26 17:00 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Jag arbetar med Prima Formula 5 och bedömer alla förmågor. Jag har även en avprickningslista där eleven ser om de kan de olika momenten eller behöver träna mer.
Grundskola 5 Matematik
De två kommande kapitlen heter Tid och räknesätt och Bråk och decimaltal. Min förhoppning är att du öppnar dina "matteögon" i vardagen och ser att det finns matematik överallt.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Allmänt hur matematikboken fungerar
Vi har gemensamma genomgångar för alla delar i kapitlet. Vi genomför då olika aktiviteter i form av spel, laborationer och diskussioner. Inom kapitlets delar genomför vi med jämna mellanrum gemensamma aktiviteter där du får öva samarbete och öva dig i att diskutera matematik. Du får också möjlighet att reflektera och utvärdera ditt arbete. I slutet av varje arbetsområde finns Lösa problem. Här får du möjlighet att upptäcka och utveckla strategier för problemlösning. Där finns även diagnoser för att ge vägledning för hur du tillsammans med mig ska välja att arbeta fortsättningsvis: med spår 1 eller spår 2.

 

Vad?

När du är färdig med kapitel 1 ska du kunna

 • uppskatta, jämföra och välja tidsenheter,
 • avläsa, mäta och beräkna tid,
 • utföra multiplikationer och divisioner med stora tal,
 • kontrollera svarens rimlighet,
 • använda strategier vid problemlösning.

När du är färdig med kapitel 2 ska du kunna

 • jämföra, förlänga och förkorta bråk,
 • beräkna summor och differenser med olika bråk,
 • jämföra och skriva decimaltal,
 • multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000,
 • avrunda och göra beräkningar med decimaltal,
 • använda strategier vid problemlösning.

Hur?

Vi använder Matematikboken Prima Formula digitalt som bas och arbetar med andra aktuella saker när tillfälle ges. Vi kommer att ha genomgångar, gemensamma övningar/aktiviteter, spela spel, arbeta i grupp, arbeta med laborativt material och även arbeta själv eller tillsammans med kamrat.

Detta kommer bedömas

Jag kommer att bedöma dig i hur du löser problem, där metoden för lösningen inte är given. Du ska också bedömas i hur du väljer och använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter. Du ska använda ett matematiskt språk. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. Du ska också kunna redovisa skriftligt på ett tydligt sätt (FUS Fakta-Uträkning-Svar) och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt).

Jag bedömer dig på matematiklektionerna, genom inlämningsuppgifter och med hjälp av avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6