👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjden i vardagen

Skapad 2019-09-26 17:03 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 6 Slöjd
Stolar och andra möbler har vi använt i många år. De första ”stolarna” var en vanlig stock eller sten som man satte sig på. Lika som kläder har olika moden också påverkat våra möbler. Även valet av material i möblerna har varierat genom åren. De material som man hade nära till hands var det som användes.

Innehåll

 

 

Är det viktigt att en möbel är skön att sitta på? 

Är det viktigt att den är stabil? 

Är det viktigt att den är miljösmart eller är det viktigast att du tycker den är snygg?  

 

MÅL:


Under arbetet med din slöjdade pall, vill vi väcka din medvetenhet om vad en stabil konstruktion är. Att du ska förstå vikten av att jobba med miljövänliga material, att olika val påverkar miljön på olika sätt. Att du är nyfiken, utforskar och experimenterar med olika material och tekniker och att du tar dig an utmaningen på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.

 

 

ORD OCH BEGREPP: 

Stabil konstruktion, miljövänlig, hållbar, återbruk, bomärke, personlig

furu, rundstav, tygtrasor

såg, hyvel,  getfot , pelarborr

 

SÅ SKALL VI JOBBA:


-Du ritar en skalenlig skiss (1:10) på din pall, från tre olika vinklar.

-Vi diskuterar vad som är en hållbar konstruktion.

-Vi kommer tillsammans titta på vad ett bomärke är. När och var bomärken använts och hur du kan rita ditt egna personliga bomärke utifrån din personlighet/intresse/hobby.


Utifrån detta ska du nu inspireras till att slöjda en egen pall med ett personligt bomärke på.
Hur får du din pall att kännas speciell? Vilka kulörer vill du ha, några dekorationer? Hur ska sitsen se ut, vilka färger väljer du? Var ska bomärket sitta?


Halva gruppen börjar planera för de hårda materialen och den andra halvan med de mjuka materialen.

 

Du ska planera noga och se till att du hela tiden har arbete på gång.
Det är viktigt att du kommer igång, att du själv driver ditt arbete framåt.
Du behöver tänka på att hålla fokus så att du blir klar till ”avslutningen”, då alla ska redovisa.


I presentationen skall det finnas bilder (foto/ritning) med förklarande text så alla förstår vad och hur du gjort. Alla material, tekniker och verktyg/redskap som har använts skall vara med i presentationen på ett A3-papper. Vi vill att du använder dig av de rätta begreppen när du beskriver vilka material, tekniker och verktyg du har jobbat med.

 

Du ska slöjda en egen stabil, hållbar, personlig och sittvänlig pall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6