👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Top Up your English

Skapad 2019-09-27 08:46 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
Arbete med boken Top Up 1.

Innehåll

Målet med undervisningen:

Top Up är utformad att hjälpa dig utveckla ett grundläggande ordförråd och grammatik för att sedan kunna ta dig vidare i din läs och skrivutveckling. 

 

Så här ska vi arbeta...

Du kommer att arbeta med boken Top Up där du kommer att möta vanliga ord och fraser som förekommer i det engelska språket. Dessa ord och fraser ska du sen att använda i din läs och skrivprocess som är nästa steg i din kunskapsutveckling. Du kommer också att jobba med den grundläggande grammatiken i det engelska språket som också kommer ligga till grund för din läs och skrivutveckling.

Vi kommer att stämma av din utveckling under processens gång för att se om du lärt dig det du behöver för att ta dig vidare till nya uppgifter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9