👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri klass 5A

Skapad 2019-09-27 09:06 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
I detta kapitel kommer vi jobba mycket med begreppet area. Ni kommer att få räkna ut arean på olika sätt och lära er en formel för beräkning av area och enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter. Vi kommer även att repetera begreppet omkrets samt längdenheterna meter, kilometer och mil. Även begreppet skala kommer att repeteras, vilket är viktigt att förstå om man till exempel ska läsa av avstånd på kartor. Allt detta är viktigt att kunna eftersom vi i vår vardag ofta får mäta sträckor och areor till exempel då vi ska bygga om hemma.

Innehåll

 

Bokens upplägg:

Kapitlel 2 Geometri

Borggården är en grundkurs där vi lär oss det viktigaste i kapitlet. Den finns på sidorna 40-53  Denna kurs går vi noga igenom stegvis under lektionerna.  Här finns rutor som är inramade med grönt där innehållet i grundkursen förklaras tydligt. En ruta för varje ny sak som dyker upp. Dessa är bra att repetera hemma eller på studietiden om man känner sig osäker på något moment och kan även vara bra för föräldrar som hjälper sina ungdomar med matte hemma.

När vi har avslutat kursen i Borggården skriver vi en diagnos där jag som lärare kan se vad varje elev behöver repetera eller om eleven kan gå vidare med fördjupningsuppgifter.

Rustkammaren är en repetitionskurs. Där kan du repetera sådant som var svårt för dig i Borggården. Denna kurs finns på sidorna 54-58.

Tornet är en fördjupningskurs som finns på sidorna 59-64. I den kursen jobbar du om du har klarat diagnosen felfritt och inte behöver repetera grunderna.

Sammanfattning till avsnittet finns på sidan 65

Utmaningen Varje kapitel avslutas med Utmaningen som innehåller olika problemlösningsuppgifter med anknytning till innehållet i kapitlet.

 

 

Centralt innehåll som detta avsnitt berör

 

·       Centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid beräkning med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

·       Grundläggande geometriska objekt (rektanglar). Grundläggande geometriska egenskaper hos rektanglar.

·       Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

·       Metoder för hur area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

·       Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och area med vanliga måttenheter.

·       Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

·       Räkna ut en rektangels area

·       Använda enheterna cm2 och m2 för area

·       Använda enheterna meter, kilometer och mil

·       Förstå och använda skala.

 

Viktiga matteord i detta avsnitt är:

·       Area

·       Omkrets

·       Kvadratcentimeter (cm2)

·       Kvadratmeter (m2)

·       Kilometer

·       Mil

·       skala

 

Tidsram: Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under perioden 2019.10.03-2019.10.23

 

Matematikplanering kapitel 2 Geometri 5A

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

40

Kl. 08.10-09.00

Repetition och fördjupning

Kl. 09.00-09.40

 Alla gör diagnos 1 för andra gången

Problemlösning i grupp

Introduktion av nytt kapitel. Vi går igenom den pedagogiska planeringen. Genomgång av area sidan 42. Arbete med uppgiftrena 1-9 på sidorna 42-43

41

Genomgång av rektangelns  area  sidan 44. Arbete med uppgiftrena 10-21 på sidorna 44-45

Genomgång av större areor sidan 46-47

Arbete med uppgiftrena 22-28 på sidan 46.

Vi går igenom enheterna meter och kilometer sid. 48.

Fortsatt arbete med Större areor sid.47 uppg. 29-34

Arbete med uppgift 35-40 sidan 48.

Obs! Föbered eleverna för vikarie på tisdag så att de kan jobba med uppgifterna på sid 49

Kilometer och mil

Vikarie i dag

Arbete med uppgifterna 41-45 på sidan 49.

Eleverna rättar sina uppgifter själva med facit när de är klara.

När man är färdig med uppgifterna och har rättat dem får jobba med arbetsblad.

       

42

Kl. 08.10-09.00

Genomgång av skala sid. 50

Arbete med uppgift 46-53

Kl. 09.00-09-40

Vi jobbar med problemet på sidan 52 “Arbeta tillsammans” två och två.

 

Redovisningar görs i morgon

 

Lösningar från gårdagens problem redovisas i helklass.

 

Sedan ges tillfälle att arbeta ifatt om man har uppgifter kvar sen tidigare lektioner.

 

 Jobba sedan med

Sant eller falskt på sidan 52.

 

Om det finns tid över kan du börja med diagnosen

 

 

Alla ska skriva DIAGNOS i dag

       

43

Repetition och fördjupning

 

Matteprov

Vikarie I dag

Carolina är i Malmö och forskar om programmering med IFOUS.

 

Till vikarien:

Eleverna får arbeta med de mattekluringar som jag har förberett till dig.

 

 

 

Uppgifter

  • Problemlösning i grupp