Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociala relationer relationskompetens

Skapad 2019-09-27 10:44 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Vi kommer med hjälp av dem 10 små kompisböckerna samt en kompisbok baserade på barnkonventionen att arbeta med barns rättighet i samhället.
Förskola
Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser. 

Innehåll

Mål och Syfte
Genom vårt arbete vill vi att alla barn skall få redskap för att möta nya situationer samt lära sig att hantera dessa
.-Vi vill att barnen ska få möjlighet att kunna hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är och att vi alla är olika. 
-Skapa goda relationer mellan och med barnen samt med oss pedagoger i gruppen och på hela Snäckbacken.

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet alla barn har rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Genom att läsa om Kanin och Igelkott får vi bra diskussioner med barnen som ger oss redskap och möjlighet att prata kring hur vi ska hantera svåra situationer, samtal. Vi kan vara osams, vi kanske bråkar och bli ledsna eller bara tycker olika om saker.  Alla dessa känslor och situationer möter vi på förskolan och även hemma. Genom böckerna och huvudpersonerna Kanin och Igelkott speglas flera olika situationer som barn ofta kan känna igen sig i, böckerna beskriver På ett bra sätt hur man kan lösa, känna och hantera dessa olika händelser.

Metod - Genomförande

Vi kommer att arbeta med en bok i veckan,  Vi läser böckerna tillsammans med barnen och därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken. 

Böckerna vi kommer att utgå ifrån under hösten 2020 är:
Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig

Några frågor som vi kommer belysa är:
Får du vara med och bestämma ibland?
Vad betyder vänskap och hur gör man?
Om man blir ledsen, eller arg kan man få vara det då?
Vikten av att säga STOPP, lyssna på mig. Vi kommer även prata om att vi alla behöver varandra och att vi alla ska ta hänsyn till och finnas till som vän även i stunder där man inte vet hur man ska göra. 

Vi kommer belysa alla barns lika värde och rätt att känna Sig trygg, både i förskolan och i hemmet. 

Dokumetation

Vi dokumenterar i lär loggar och i veckoinformation

Utvärdering - Uppföljning

Vi kommer att utvärdera vårt arbete vid läsårets slut. Vi kommer att utvärdera tillsammans i arbetslaget och med barngruppen

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: