Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Idrottshall Fritids

Skapad 2019-09-27 10:47 i Spängerskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på fritidshem
Grundskola F – 1
Pedagogisk planering för idrottshallen.

Innehåll

 

 PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ: Lilla Fritidshemmet

 

Så här arbetar vi med: Idrottshallen

Planeringen gäller för  perioden: v.36 - v.51

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Samuel, Anna och Micke

 

Nulägesbeskrivning samt syfte/mål

 • Enligt läroplanen står det att eleverna ska utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Eleverna ska få uppleva rörelseglädje och genom detta utveckla ett intresse för att bli mer fysiskt aktiva. Även ett av skolans fokusområde detta läsår är rörelse. Därför ansåg vi pedagoger att detta var ett bra tillfälle att ha en dag där eleverna på “Lilla Fritids” är i idrottshallen. Eleverna får möjligheten här att stärka sina band till sina kompisar genom att initiera/delta i olika lekar med varandra.
  • Under syfte

  “Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.” (Skolverket,2011)

 • Ett av skolans fokusområde detta läsår är “fysisk rörelse/aktivitet” dvs att man ska försöka aktivera barnen mer och få in mer fysisk rörelse i deras skolgång men även på fritidshemmet. En dag för idrottshallen ska hjälpa barnen att aktivt röra sig mer och utveckla en allsidig rörelseförmåga samt att väcka intresset för eleverna om att vara mer fysiskt aktiva.

  Målet är uppnått när:

  • Eleverna rör sig mer och är mer fysiskt aktiva

  • Eleverna deltar i lekar samt initierar dem

  • Kommunicerar och samarbetar med varandra för att kunna delta i olika lekar och ha roligt.

  • Eleverna följer de regler och normer i både samling, lek och kan orientera sig i hallen efter de ordningsregler som finns.

  • Eleverna utvecklat ett intresse för att bli mer fysiskt aktiva.

Aktiviteter

 

Vi samlas alltid i mitten av salen i en ring där vi alla kan se varandra och för att underlätta när man ska visa instruktioner etc.

I vår samling tar vi upp vilka regler som gäller samt hur vi delar upp hallen för olika saker som eleverna vill göra. Vilka olika mattor, bollar etc de får använda och vilka som vill använda dem. Här får de lära sig att samarbeta med sakerna och dela upp dem emellan varandra.

Därefter får eleverna göra egna val kring vad de vill göra i idrottshallen.

Vi pedagoger utgår från ett behavioristiskt perspektiv och hjälper till där det behövs och underlättar för eleverna där vi kan.

Vi fungerar även som stöd till eleverna ifall konflikter dyker upp och de behöver verktyg eller vår hjälp för att lösa dispyten.

Pedagogerna försöker även delta i den mån de kan och hinner i lekarna som eleverna hittar på och genom detta får vi även en insikt i hur eleverna förhåller sig till reglerna i de olika lekarna men även hur de samarbetar/kommunicerar med varandra i lekarna. 

Genom att vi pedagoger också deltar i lekarna kan vi väcka intresset hos andra elever att delta och på så sätt väcka och utveckla intresset för fysisk aktivitet.

 

Under vissa veckor kommer vi att ha en uppvärmning eller uppstartsaktivitet i idrottshallen för att väcka intresse och ge eleverna flera möjligheter och förslag på olika lekar som kan ge eleverna ideér till nya lekar.

 

 • V.35 - 37 Spökboll

  • Reglerna för spökboll som vi kommer utgå ifrån är här.

  • Spökbolls regler.

  • Syftet med denna lek är att väcka intresset för fysisk rörelse och öka gemenskapen i barngruppen. Att ha en aktivitet återkommande gör att eleverna känner sig tryggare i aktiviteten samt kan väcka intresset för att komma ner till idrottshallen fler gånger.

 • V.38 - 40 Frysboll

  • I frysboll utser man en tagare till en början. Tagaren kommer att få 1 boll att kasta på de andra men endast när alla fryser.

  • Tagaren får endast gå under tiden musiken är igång medan de andra får springa fritt inom planen.

  • När musiken tystnar ska alla stanna där de är dvs “frysa” och även tagaren ska stanna. Nu har tagaren möjlighet att kasta på någon av de andra och träffar hen så blir även den tagare.

  • Detta fortsätter tills alla har blivit tagna.

  • Syftet med denna lek är att väcka intresset för fysisk rörelse och öka gemenskapen i barngruppen. Att ha en aktivitet återkommande gör att eleverna känner sig tryggare i aktiviteten samt kan väcka intresset för att komma ner till idrottshallen fler gånger.

 • V.41 - 43

  • I denna lek går det ut på att en elev är hök och ställer sig mitt på planen.

  • De andra deltagarna ställer sig vid utkanten av planen på ena sidan.

  • Höken ropar då “under hökens vingar kom”. Då frågar de andra “Vilken färg?”. Då är det upp till höken att nämna en färg ex röd. De andra deltagarna ska då kolla om de har något rött på sig och om de har det ska de gå över till andra sidan.

  • De andra som inte hade rött på sig ska nu försöka ta sig förbi höken i mitten medan höken ska då försöka fånga dem. Blir man tagen så blir man själv en hök.

  • Detta upprepas tills alla blivit tagna.

  • Under hökens vingar.

Syfte

Syftet med denna leken är att eleverna tränar på att samarbeta samt utvecklar tryggheten i gruppen.

(Detta är en lek som eleverna själva röstat fram då denna önskades istället för en lek som vi pedagoger föreslog)

 

 • V.45 - 46
  • Fotboll
   • Eleverna har fått rösta fram till olika förslag till diverse aktiviteter som skulle agera som en uppstart i idrottshallen på fritidshemmet. Fotboll var ett av de förslagen som fick flest röster.
   • Eleverna delas in i 2 lag där de väljer själva en målvakt och får även diskutera hur många som ska vara på planen samtidigt ifall det ska vara avbytare.
   • Personalen agerar som domare medan spelet är igång.

Syfte

Syftet med denna lek är att eleverna ska få chansen att vara delaktiga i att få välja själva vad de skulle vilja ha för aktivitet nere i idrottshallen och kunna påverka detta genom att rösta. Eleverna får lära sig att samarbeta som ett lag för att nå bästa resultat och få nya erfarenheter av sporten. Detta även för att utveckla deras bollsinne och förbättra sin motorik när det gäller att hantera bollar av olika slag.

 

 •  V.47 - 48
  • Silverskatten
   • Eleverna har fått rösta fram till olika förslag till diverse aktiviteter som skulle agera som en uppstart i idrottshallen på fritidshemmet. Silverskatten var ett av de förslagen som fick flest röster.
   • Eleverna tar fram diverse material som plintar, mattor, mål etc för att bygga upp hinder att gömma sig bakom när de ska ta sig fram till "Skatten".
   • Eleverna delas in i lag som består av 2 - 3 st i varje lag. Bara en av dem får springa åt gången.
   • En av eleverna blir utvald till draken som ska vakta skatten längst fram.
   • En av pedagogerna kommer att räkna högt till 10 olika snabbt och då sover draken. Det är då de andra ska försöka ta sig fram till skatten under den tiden. När pedagogen har räknat till 10 vaknar draken och det gäller då för de andra att gömma sig bakom de olika hinder som finns ute. Drakens jobb är nu att peka ut de han ser och då får de som blir hittade lämna tillbaks skatten om de hade fått tag i en och gå tillbaka till sitt lag.
   • När draken inte ser någon längre somnar hen och det börjar om på nytt. Man fortsätter tills alla skatter är slut.

Syfte

Syftet med denna lek är att eleverna ska få chansen att vara delaktiga i att få välja själva vad de skulle vilja ha för aktivitet nere i idrottshallen och kunna påverka detta genom att rösta. Eleverna får lära sig att samarbeta som ett lag för att nå bästa resultat och få nya erfarenheter. Även för att utveckla sin förmåga att anpassa samt tänka strategiskt när det gäller tiden. Detta för att även öka tryggheten i barngruppen då detta är en lek som är väldigt uppskattad av alla och involverar alla.

 

 •  V.49
  • Innebandy
   • Eleverna har fått rösta fram till olika förslag till diverse aktiviteter som skulle agera som en uppstart i idrottshallen på fritidshemmet. Bandy var ett av de förslagen som fick flest röster.
   • Eleverna kommer delas in i lag samt gå igenom diverse regler som gäller vid Innebandy.
   • Därefter ska eleverna få spela mot varandra där en pedagog kommer agera som domare över matchen.

Syfte

 

Syftet med denna lek är att eleverna ska få chansen att vara delaktiga i att få välja själva vad de skulle vilja ha för aktivitet nere i idrottshallen och kunna påverka detta genom att rösta. Eleverna får lära sig att samarbeta som ett lag för att nå bästa resultat och få nya erfarenheter av sporten. Detta även för att utveckla deras bollsinne och förbättra sin motorik när det gäller att hantera bollar av olika slag.

 

  • V.50 - 51
   • Silverskatten
    • Eleverna har fått rösta fram till olika förslag till diverse aktiviteter som skulle agera som en uppstart i idrottshallen på fritidshemmet. Silverskatten var ett av de förslagen som fick flest röster.
    • Eleverna tar fram diverse material som plintar, mattor, mål etc för att bygga upp hinder att gömma sig bakom när de ska ta sig fram till "Skatten".
    • Eleverna delas in i lag som består av 2 - 3 st i varje lag. Bara en av dem får springa åt gången.
    • En av eleverna blir utvald till draken som ska vakta skatten längst fram.
    • En av pedagogerna kommer att räkna högt till 10 olika snabbt och då sover draken. Det är då de andra ska försöka ta sig fram till skatten under den tiden. När pedagogen har räknat till 10 vaknar draken och det gäller då för de andra att gömma sig bakom de olika hinder som finns ute. Drakens jobb är nu att peka ut de han ser och då får de som blir hittade lämna tillbaks skatten om de hade fått tag i en och gå tillbaka till sitt lag.
    • När draken inte ser någon längre somnar hen och det börjar om på nytt. Man fortsätter tills alla skatter är slut.

 Syfte

Syftet med denna lek är att eleverna ska få chansen att vara delaktiga i att få välja själva vad de skulle vilja ha för aktivitet nere i idrottshallen och kunna påverka detta genom att rösta. Eleverna får lära sig att samarbeta som ett lag för att nå bästa resultat och få nya erfarenheter. Även för att utveckla sin förmåga att anpassa samt tänka strategiskt när det gäller tiden. Detta för att även öka tryggheten i barngruppen då detta är en lek som är väldigt uppskattad av alla och involverar alla.

 

 • V.5 - 7
  • Tandläkaren
   • Eleverna ska dela upp sig i olika grupper som bildar tänderna.
   • Det väljs ut någon/några som är tandläkare.
   • Gruppen tänder ska då lägga sig på mage och ta armkrok med varandra för att låsa fast sig med varandra.
   • Tandläkarens uppgift är att dra ut tänderna. De som blir utdragna blir även tandläkare.
   • När alla tänderna är utdragna så börjar man om på nytt.

Syfte

Denna lek valdes fram av eleverna själva under vårt stormöte där de fick ge olika förslag på aktiviteter nere i Idrottshallen. Denna lek har som syfte att eleverna får styra i verksamheten och vara delaktiga i de beslut och aktiviteter som ska vara nere i idrottshallen. De får även delge reglerna och visa hur leken ska gå till då de själva röstat fram denna. De utvecklar samarbetet men även att koordinera sina drag och välja sina tänder noga att dra ut där man har som störst möjlighet att lyckas.

 

 • V.9 - 11
  • Ambulansen
   • En eller flera tagare väljs ut som ska jaga resterande av gruppen.
   • När man blir tagen ska man lägga sig på golvet.
   • Man ska då bli räddad av de andra i gruppen genom att 2 - 4 st antingen leder eller bär eleven till en tjockmatta där man räknar till 10 innan man får vara med igen.
   • Efter ett tag byter man tagare.
   • Man kör på tills tiden tar slut.

Syfte

Denna lek har som syfte att värma upp eleverna samt att träna på att samarbeta för att rädda varandra när man blivit tagen.

Den går även ut på att lära eleverna ha tålamod genom att räkna till 10 och även vänta på att bli räddad.

Eleverna blir även fysiskt aktiva under denna lek.

Denna aktivitet är också ett av förslagen som de själva tagit fram under stormötet i början på VT 2020.

 •  V.12 - 14
  • Pomperipossa
   • Alla kommer gå runt till en sång som sedan när den tar slut ska alla lägga sig på golvet där en av eleverna eller pedagogen kommer lägga en filt över en av eleverna som ligger på golvet.
   • Sedan ska de andra eleverna gissa vem de tror är under filten.
   • Utmaningen kan vara att flera får filtar över sig och att det går på tid för att få fram vilka det är.

Syfte

Denna lek handlar om samarbete och att lära känna gruppen och lära sig namn.

De ska röra sig under sången och därmed värma upp sig.

Denna aktivitet är ett av förslagen som eleverna föreslagit själva under stormötet i början på VT 2020.

(Endast för pedagoger) Utvärdering/analys

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: