👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-09-27 11:25 i Edsskolan Östhammar
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Teknik Matematik Svenska
Vad är programmering? Under ett antal veckor kommer eleverna i åk 1 få lära sig mer om och prova på enkel programmering.

Innehåll

Det här kommer du att få lära dig:

- vad programmering är

- vad en robot är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt.

 

Så här kommer vi att arbeta:

- titta på programserien "Programmera mera"

- programmera en lärare

- programmera en kompis.

 

Så här kommer du att bli bedömd:

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta
- på ett enkelt sätt redogöra för vad programmering är.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk

Matriser

Sv Ma Tk SO
Programmering

Programmering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Programmering, veta
Jag kan med hjälp berätta vad programmering är och kan ge exempel på någon sak som är programmerat.
Jag kan kort berätta vad programmering är och kan ge exempel på minst två saker som är programmerade.
Jag kan berätta vad programmering är och kan ge exempel på flera saker som är programmerade.
Programmering, testa
Jag kan, med hjälp, testa på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt, med visst stöd, testa på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt testa på att programmera.