Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsmåndag med Alfa-Beta

Skapad 2019-09-27 11:26 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alfa-Beta presenterar bokstäver genom livet i bokstavslandet och hjälper oss att öva på att skriva bokstäverna.

Innehåll

 Bokstavsmåndag med Alfa-Beta

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Utveckla sin förståelse för bokstäver, skrift, tal och språk. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Färdigt material för att träna skrift
  Samlingar med digitalisering. Genom att se ett avsnitt av Livet i bokstavslandet som presenterar 2 bokstäver vi ska arbeta med under veckan. 
  Pedagoger- tydliga intron
  Pedagog- att vara konsekventa (alla)
  Läsa böcker 


 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Samlingar
  Återberätta/ reflektera dokumentationer med barnen
  Under veckans gång tar vi in dessa bokstäver i annat arbeta som utförs under veckan för att återkoppla till veckans bokstäver. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Hela gruppen men på olika nivåer. 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Förskolläraren ska ansvara för att undervisningen och dokumentation ska genomföras. Alla pedagoger på avdelningen är delaktiga och ser till att det som planerats genomförs och stöttar barnen i uppgiften och dokumenterar. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Att barnen utvecklar sin kunskap om bokstäver och utvecklar ett nyanserat talspråk. Utvecklar sitt självförtroende och självkänsla genom att kunna skriva sitt namn. 


  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

  • Vad fångar barnens intresse?

   Avsnitten från Livet i bokstavslandet är en succé då den fångar alla barnens uppmärksamhet och intresse. Det gör det på ett lustfyllt sätt där barnen lär sig fonetiken kring bokstäverna och på ett pedagogiskt sätt lär de sig två bokstäver varje vecka. 
  • När barnen sedan ska öva på att skriva veckans bokstäver så får de följa linjer och punkter och färglägga bilder som börjar på bokstäverna som vi övar på. Detta har fungerat mycket bra, generellt så tycker alla barnen att det är kul. Vi lägger uppgifterna så att det ska passa alla barnen och så att alla ska nå målet med uppgifter men ändå utmanande så att de lär sig. 

____________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: