👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Samband och förändring Prio 9 Kap 2

Skapad 2019-09-27 11:37 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola F – 9 Matematik
Vi människor har behov av att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar med 

 • Funktioner 
 • Linjära funktioner
 • Räta linjer
 • Procentuell förändring
 • Upprepad procentuell förändring

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer ha genomgångar.

Du kommer få möjligheten att i egen takt lösa uppgifter.

Du kommer arbeta mycket tillsammans med en eller flera kamrater för att öva dig på att presentera och kommunicera dina lösningar och för att öva på att följa andra elevers förklaringar och resonemang.

Vi kommer att fokusera extra på begrepp och kommunikation för att ge en god grund inför det muntliga nationella provet som kommer i matematik under vecka 47.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får självständigt välja vilken nivå som du vill arbeta med och vi diskuterar redovisningsform inför varje nytt område.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Aktivt deltagande på lektioner och vid diskussioner.

Under vecka 46 kommer vi att ha ett skriftligt prov i två delar. Ett E-C prov och E-C-A-prov.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se Google kalendern eller classroom

Mål

Målet med arbetsområdet är att öka dina kunskaper kring procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. 

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Dessutom kommer du öva på Problemlösning, Matematiska metoder, att Kommunicera dina lösningar skriftligt och muntligt samt att föra och följa matematiska Resonemang.

Begrepp du kommer möta i detta område:

andelen, delen, det hela, procent, förändringsfaktor, procentuell förändring, ränta, procentenhet, koordinatsystem, x-axel, y-axel, x-koordinat, y-koordinat, origo, variabel, funktion, graf, linjär funktion, proportionalitet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9