👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema DJUR

Skapad 2019-09-27 11:42 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Efter barnens intresse kommer vi under terminens gång arbeta utifrån temat DJUR.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering

 

Varför?

 Efter observation av barnen på avdelningen upptäckte vi ett stort intresse för djur. Därför kommer vi arbeta kring detta tema under terminen. Vi vill att barnen ska lära sig mer om vilka djur som finns, hur de låter och hur de ser ut. 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer genomföra undervisningen på följande sätt tillsammans med barnen:

Lyssna på hur vissa djur låter i app på iPad.

Rita, måla och skapa djur.

Titta på och prata om djur på bild och video på iPad, dator och projektor.

Gå till skogen för att se om vi ser några djur. Dokumentera och prata om dessa.

Sjunga om djur på samling.

Använda app i iPad som pekbok med uttal och djurläte.

Djurmemory.

Om barnens intresse byter riktning (exempelvis till ett specifikt djur) så kommer vi planera kring denna ändring.

Lärvännerna kommer vara med under alla aktiviteter i detta tema. Till exempel Ute-Uno följer med till skogen och Krea-Tiva i de skapande aktiviteterna.

(dokumentation sätts upp på väggarna i barnens höjd för reflektion och diskussion, även på anslagstavla för vårdnadshavarna.)

 

Hur ska reflektion tillsammans med pedagogerna organiseras? 

Under vår avdelningsplanering kommer pedagogerna reflektera och samtala om temat och planering. Återkommande varannan vecka har pedagogerna möjlighet att tillsammans på förmiddagen reflektera. Utöver detta planerar pedagogerna in den mötestid som behövs utanför arbetstid.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på avdelningen Fjärilen.

 

Vad är målet med undervisningen?

Alla barnen ska lära sig hur hund, lejon, Uggla och orm låter.

Alla barn ska kunna sjunga med i sångerna om djuren i vår sångpåse. (Exempelvis spindel, krokodil, katt och ko)

Alla barn ska veta vad djuren på vårt fönster heter.

Alla barn ska lära sig vad de djur vi vanligtvis träffar på i skogen och på gården heter. (Exempelvis ekorre, myra och fågel)

 

 

Uppföljning:

 

 

Resultat:

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18