Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling ht 19

Skapad 2019-09-27 12:09 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
språksamling
Förskola
Språksamling

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

På avdelningen har vi samlingsrutiner som är återkommande varje termin. Vi kollar dag och datum, årstid och månad, samt vilka barn som är där. Detta kommer vi fortsätta med även denna termin samt ha ett extra fokus på språkmål i samlingarna.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte syftet med aktiviteten är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom lustfyllda aktiviteter.

Mål - se läroplanskopplingar längre ner

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 deltar i sånger och ramsor

förstår att de har ett individuellt namnkort som är kopplat till barnens identitet

deltar i samtal utifrån sin egen förmåga

visar medvetenhet kring att det finns olika bokstäver

visar medvetenhet kring att man kan förmedla sig i skrift

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

 • namnkort- under samlingen kommer barnen få bekanta sig med sitt namnkort som de en i taget får lägga i/hämta från vår samlingsgroda alt. sätta upp på tavlan. 
 • skriva sitt namn - i egen takt får barnen prova på att skriva sitt namn på tavlan/smartboarden.
 

- mål 17 förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

 

 • En återkommande rutin kring sångerna Veckodagssången och månadssången (dag och datum lyfts i kalender), Jag öppnar fönstret och tittar ut (väder och årstid lyfts) namnsången (identitet och grupptillhörighet, att bli sedd) Återkommande för trygghetens skull, barnen vet vad de har att förvänta sig.                                                                                                                

- mål 14 förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

 

 • sånger rim och ramsor med tillhörande aktiviteter erbjuds barnen. Språk i fokus. Den sång eller ramsa som är i fokus kompletteras med ett material så som en bild, en figur eller något annat som kan kopplas ihop med sången, ramsan. Syftet är att skapa ett tillfälle som uppmuntrar barnen till att samtala. Pedagogen ställer frågor och för samtalet vidare. En levande dialog mellan barn och barn/ barn och pedagog eftersträvas. Materialet som används är utgångspunkten för att alla barn ska ha en förkunskap och på så sätt ges möjlighet att delta.

- Mål16: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

- mål 14 förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

 

 

Förutsättningar - samlingen innan lunch.

Dokumentation - unikum

Förberedelser

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: