Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2019-09-27 13:16 i Lunds skola Hudiksvall
Pedagogisk planering som ligger till grund för undervisningen för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
I Idrott och hälsa kommer eleverna att röra sig i olika fysiska sammanhang och miljöer. anpassa sina rörelser efter takt och rytm i musik. samarbeta med varandra samt lära sig om allemansrätten och hur man orienterar efter enklare kartor.

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

 • De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap och material.
 • På lektionerna kommer eleverna få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och  kroppskontroll. 
 • Träna på att utveckla takt och rytm i rörelser till musik
 • Träna på att orientera sig i närmiljön genom och enkla kartors uppbyggnad.
 • Träna på att följa och förstå gemensamma regler.
 • träna på att samarbetsförmåga i bland annat lekar, spel, bollövningar och andra aktiviteter.
 • Vi kommer även att ha några teoretiska pass där vi kommer att lära oss om allemansrätten,
 • Vi kommer att vara ute under olika årstider och anpassar då aktiviteterna efter årstiderna.
 • säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur och utevistelse.
 • På grund av Covid -19  har Hudiksvalls kommun inte någon simundervisning för skolorna i kommunen. Min förhoppning är att eleverna kommer att någon gång under läsåret få simundervisning.

Bedömning

Hur eleven deltar i de olika aktiviteterna i olika miljöer, om eleven utför övningarna efter sin bästa förmåga samt hur eleven samarbetar med andra. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3

--->
--->
--->
Idrott och rörelse
Utveckla förmågan att motionera, leka, utföra spel och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Deltar i olika rörelseaktiviteter, lekar och spel både inomhus och utomhus.
Deltar aktivt och tar ansvar för sig själv vid lekar och spel. Försöker att på egen hand utföra och anpassa rörelsen i olika aktiviteter.
Deltar med förståelse för momentets karaktär. Eleven följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika moment både inomhus och utomhus.
Deltar i olika övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Utmanar sina motoriska färdigheter (Vågar prova nytt). Kan använda sig av olika redskap/ material för att utveckla och stimulera sin motorik.
Simning och nödsituationer
Utveckla förmågan att simma och att hantera en nödsituation på land och i vatten.
Deltar i övningar och undervisning i vatten. Simmar utan hjälpmedel.
Simmar i mag- och ryggläge. Känner till larmnumret 112.
Simmar mag- och ryggläge med god säkerhet.
Utevistelse och friluftsliv
Utveckla förmågan att vistas i utemiljö och naturen under olika årstider. Utveckla kunskap om rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten.
Deltar i olika fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider.
Deltar aktivt i olika fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider. Känner till principerna för allemansrätten.
Utmanar sina färdigheter i olika moment och i skiftande natur och utemiljö under olika årstider. Eleven visar hänsyn mot natur och följer regler för säkerhet vid natur´- och utevistelse.
Orientering
Utveckla förmågan att orientera i natur- och utemiljö med hjälp av kartor.
Eleven kan använda sig av enkla kartskissar t.ex. skattkartor och enkla skolgårdskartor.
Eleven kan hantera enkla kartor och har kännedom om kartans färger samt känner till några karttecken.
Eleven förstår de vanligaste karttecken och kan orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: