Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt arbete med bokstäverna i Förskoleklassen

Skapad 2019-09-27 13:18 i Edsskolan Östhammar
Arbete att öva sig i att känna igen bokstäverna samt deras ljud.
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Under läsåret kommer vi att bekanta oss med bokstäverna i alfabetet.

Innehåll

Mål - varför ska du jobba med detta?

 

 • Skapa intresse för bokstäver och det skrivna språket
 • Få förståelse för att varje bokstav består av ljud, ett eller två. Den fonologiska medvetenheten.
 • Öka din språkliga medvetenhet
 • Få större kunskaper i ordens betydelse.
 • Bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva
 • Öka ditt intresse för böcker och det skrivna ordet
 • Träna på din förmåga att berätta och samtala i grupp
 • Få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess

 

 

Undervisning - så här kommer du att jobba med bokstäverna under läsåret

Du kommer att...

 • Öva dig på  att skriva bokstäverna på korrekt sätt, både versaler och gemener
 • Lära dig att koppla rätt ljud till rätt bokstav
 • Forma bokstäver med kroppen och munnen
 • Kreativt skapande kring varje bokstav med olika sorters material
 • Lära dig att urskilja ljuden i ord 
 • Öva dig på alfabetet och alfabetisk ordning
 • Prata, visa och berätta i grupp
 • Leka språklekar enligt Bornholmsmetoden för att öva fonologisk medvetenhet
 • Sjunga, ramsa och spela spel
 • Egen arbetsbok

 

Bedömning

 • Din förmåga att skriva stora och små bokstäver
 • Din förmåga att se sambandet mellan ljud och bokstav
 • Din förmåga att kunna alfabetet och alfabetisk ordning
 • Din förmåga att prata, visa och berätta i grupp
 • Din förmåga att lyssna på andra
 • Din förmåga att använda och förstå ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: