Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och Samhällsfunktioner

Skapad 2019-09-27 13:19 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Har du någon gång funderat på vad du vill arbeta med när du blir stor? Du kanske till och med har ett drömyrke? Eller så vet du att du vill bli polis för det är ett viktigt yrke? I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om yrken och arbetsplatser. Vi kommer också prata om vilka samhällsfunktioner som är viktiga för att ett samhälle ska fungera bra.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

 * veta vad ett yrke är och kunna ge exempel  på några yrken

* veta vad en arbetsplats är och kunna ge exempel på några arbetsplatser 

* veta vad ett samhälle och en samhällsfunktion är 

* ange några samhällsfunktioner i ditt närområde som är viktiga och förstå varför

* reflektera över vilka yrken som samverkar för ett objekt eller funktion (sammankoppla yrken) 

 * skriva en berättande text om ett drömyrke som du har 

* samarbeta och skapa ett fantasi-samhälle med andra i din grupp

 

2. Undervisningens innehåll 

 Vi kommer att arbeta på detta sätt: 

 * lyssna på genomgångar kring yrken, arbetsplatser och samhällsfunktioner

* samtala i helklass och i mindre grupper/par om skillnaden mellan arbetsplats och yrken

* samtala i helklass och i mindre grupper om samhälle och samhällsfunktioner

* titta på korta filmer och serier om olika yrken. Exempelvis: Sommarjobbarna på Svt play  och Drömyrket på UR skola

* läsa texter om olika yrken och hur olika yrken kan sammankopplas  

* lyssna på när andra personer kommer till klassen och berättar om sitt yrke

* skriva en berättande text om valfritt yrke på ASL

* utveckla dina texter efter feedback från lärare och kamrater 

* skapa fantasi-samhällen av papper i mindre grupper

 

3. Bedömningsuppgifter

Du kommer att bedömas på följande:

* du kan förklara och ge exempel på vad ett yrke är

* du kan förklara och ge exempel på vad en arbetsplats är

* du kan förklara vad ett samhälle är 

* du kan förklara och ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner

* du kan berätta om olika sammankopplade yrken 

* du kan skriva en faktatext om valfritt yrke och använda ett språk som är anpassat för faktatext

* du kan skriva en berättande text om ditt drömyrke och använda ett språk anpassat för berättande text

* du kan samarbeta med andra i gruppen och skapa ett fantasi-samhälle 

 

 

Är HUNDSKÖTARE ditt drömyrke? Såhär kan en dag som hundskötare se ut:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SO
Kunskapskrav SO åk 1-3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Samhällsfunktioner
 • SO   3
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Samhällsfrågor
 • SO   3
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information & sammanställa resultat
 • SO   3
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Sv SO
Kunskapskrav svenska åk 2-3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Berätta tydligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: