Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsboken

Skapad 2019-09-27 14:21 i Edsskolan Östhammar
Grundskola F NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I årsboken kommer vi arbeta med året i förskoleklassen. Vi kommer bekanta oss med de fyra årstiderna höst, vinter, vår och sommar. Samt vad som sker i naturen och runt omkring oss under de olika årstiderna.

Innehåll

Mål - varför ska du jobba med detta?

 • Bekanta oss med de fyra årstiderna: höst, vinter, vår och sommar.
 • Få en förståelse för vad som sker under de olika årstiderna.

           - Vad händer med naturen?

           - Vad gör/händer med djuren i de olika årstiderna?

 

Undervisning - så här kommer du att jobba med årstiderna

 • Vid samlingen pratar vi om månaderna och vilken årstid det är.
 • Vi sjunger sånger som handlar om de olika årstiderna
 • Vi har ett årshjul som tydligt visar månadernas uppdelning i årstiderna.
 • Egen arbetsbok - årsboken.
 • Kreativt skapande kring årstiderna på olika sätt och med olika metoder.

Bedömning

 • Namnge de olika årstiderna och kunna ge några exempel på vad som sker i naturen i de olika  årstiderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: