👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxa Eldens hemlighet

Skapad 2019-09-27 15:29 i Nåntunaskolan Uppsala
Läsläxa
Grundskola 5 Svenska
Att läsa och leva sig in i någon annans liv, det är ett av målen med den här läxan. Att utveckla sin läshastighet, läsförståelse och tolkning av text är också lika viktigt.

Innehåll

Eldens hemlighet

Författare: Henning Mankell

Läxa

Vi läser inledningen och första kapitlet gemensamt på skolan. Eleverna svarar på den första uppgiften i Unikum under samma lektion.

På måndag den 30 sept börjar perioden av denna läsläxa. Då läser eleverna kap 2. 

Eleverna läser ett kapitel per vecka. Varje måndag publiceras en uppgift till kapitlet i Unikum. Där finns frågor kopplade till veckans kapitel. De kan få med sig frågorna på ett papper också. Det kan vara bra att ha för att tänka på frågorna under läsningen och kunna anteckna sina svar där först. Eleverna loggar sedan in på Unikum, öppnar uppgiften och svarar på frågorna i svarsfältet. De kan spara och fortsätta skriva vid flera tillfällen tills de är klara och då lämnar de in uppgiften. Glöm inte att klicka på "Lämna in"! Det kan göras när som helst under veckan från och med att uppgiften publicerats. I uppgiften anges också när sista datum för inlämning är. 

Svaren ska skrivas med hela och utförliga meningar och stor bokstav och punkt ska så klart användas. Läs igenom dina svar och korrigera om det behövs innan du lämnar in. Var noga med att läsa frågorna så att svaren verkligen är svar på frågan! 

De kommer att få feedback på sina svar i Unikum och om komplettering behövs så meddelas det där. Då har jag skrivit i kommentarsfältet vad jag saknar och vad de behöver komplettera i sitt svar. 

Till vårdnadshavare: Be gärna ditt barn läsa högt för dig ur boken (ibland eller alltid) eller be dem berätta om vad de har läst. Diskutera innehållet tillsammans. 

Uppgifter

 • Läsläxa kap 11

 • Läsläxa kap 10

 • Läsläxa kap 9

 • Läsläxa kap 8

 • Läsläxa kap 7

 • Läsläxa kap 6

 • Läsläxa kapitel 5

 • Läsläxa kap 4

 • Läsläxa kap 3

 • Läsläxa kap 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 4-6

På väg mot grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Mer än utvecklad nivå
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.