Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska däggdjur

Skapad 2019-09-27 15:29 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vad är ett däggdjur? Vilka däggdjur är vanliga i Sverige? Vad äter de? Hur klarar de vintern?

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Att lära sig:

 • att sortera djur efter olika egenskaper
 • vad ett däggdjur är
 • de vanligaste däggdjuren i Sverige
 • något om hur olika djur klarar vintern
 • att ta ut fakta ur enkel text, film och muntlig information
 • att göra en enkel tankekarta
 • skriva ner enkel fakta med hjälp av olika stödstrukturer
Undervisningens innehåll: 

Vi kommer att titta på flera olika filmer om djur. Anna Karin kommer att berätta fakta, och eleverna kommer att få läsa (eller få uppläst) åldersanpassade faktatexter. Vi kommer gemensamt att skapa tankekartor och enkla faktatexter med hjälp av stödstrukturer. Eleverna kommer att få skriva enkel fakta/faktatexter på ASL-lektioner samt illustrera och hitta bilder att kopiera in. 

Bedömningsuppgifter:

Eleverna kommer att få berätta och svara muntligt i små grupper.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Däggdjur i Sverige

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Årstiders påverkan på däggdjuren
 • NO  1-3
 • NO   3
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. I detta arbetsområde innebär det att eleverna ska kunna berätta om vad olika däggdjur t.ex. äter och hur de gör för att klara sig på vintern, samt varför de t.ex. föder sina ungar på våren och sommaren.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor
 • NO  1-3
 • NO   3
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. I detta arbetsområde innebär det att eleverna ska kunna sortera djur efter t.ex. utseende, antal ben och storlek, samt kunna namnge några av våra vanligaste däggdjur och berätta något om hur de lever. De ska veta vad som kännetecknar ett däggdjur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: