👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök NTA

Skapad 2019-09-27 17:21 i Ättekullaskolan Helsingborg
Hur vi kommer att arbeta med NTA lådan Kemiförsök
Grundskola 5 – 6 Kemi
Kan du lösa mysteriet med det vita pulvret? Ett NTA-tema där du får möta kemin genom att undersöka några okända ämnen med olika metoder. I temat får du testa fem vita ämnens kemiska och fysikaliska reaktioner. Med hjälp av resultaten kan du sedan identifiera en blandning av två ämnen. Hur vet man säkert vilket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Innehåll

Mål

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar; följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod
 • dokumentera på ett sådant sätt att du kan dra slutsatser utifrån dina dokumentationer.
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt

 

Centrala begrepp

Labbrapport, hypotes, utförande, resultat, slutsats, dokumentera, skyddsglasögon, förstoringsglas, droppflaska, pipett, filter, avdunsta mm. 

Du kommer även att använda många beskrivande ord när du dokumenterar dina resultat som t.ex. hårt, vitt, genomskinligt, finkornigt, grovkornigt, blandar sig, löser sig, smälter, stelnar mm. 

Arbetssätt

Temat kemiförsök börjar med dina egna tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. Du får lära dig mer om säkerhet när du arbetar med kemi och om hur man genomför systematiska undersökningar.

Vi kommer att arbeta med att systematiskt undersöka fem olika men ändå ganska lika kemiska ämnen. De är alla vita och i pulverform.

I de första undersökningarna gör du observationer och beskriver egenskaperna hos de fem ämnena. Därefter genomför du en rad experiment där du bland annat blandar ämnena med vatten och sedan filtrerar dem. Du ska också blanda de fasta ämnena med olika vätskor och dokumenterar hur de olika ämnena reagerar när du blandar dem med vätskorna. Du kommer också att testa hur ämnena reagerar med värme och dokumentera detta.

Till slut har du en mängd data som du kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Du kommer också att få läsa texter om kemi.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
 • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemiförsök

Ny nivå
Genomförandet
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du behövde viss hjälp för att kunna genomföra undersökningarna utifrån planeringen.
Du genomförde undersökningarna utifrån planeringen på ett huvudsakligen fungerande sätt.
Du genomförde undersökningarna utifrån planeringen på ett väl fungerande sätt.
Du genomförde undersökningarna utifrån planeringen på ett mycket väl fungerande sätt
Utrustning
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du behövde ibland bli påmind för att använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du använde utrustning på ett huvudsakligen säkert och fungerande sätt.
Du använde utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använde utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentation
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Under och efter laborationerna har du gjort dokumentationer med viss hjälp.
Under och efter laborationerna har du gjort enkla dokumentationer
Under och efter laborationerna har du gjort utvecklade dokumentationer.
Under och efter laborationerna har du gjort välutvecklade dokumentationer.
Begrepp
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har till viss del använt begreppen på ett fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt.
Dra slutsats
Du hade svårt att dra slutsats utifrån dina dokumentationer.  
Du kunde dra en del slutsatser utifrån dina dokumentationer.
Du kunde lätt och på ett utvecklat sätt dra slutsatser utifrån dina dokumentationer.
Du kunde lätt och på ett väl utvecklat sätt dra slutsatser utifrån dina dokumnetationer.
Instruktion
Du har ibland haft svårt för att följa de instruktioner som har getts.
Du har för det mesta kunnat följa de instruktioner som har getts.
Du har kunnat följa de instruktioner som har getts på ett fungerande sätt.