Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska musikundret

Skapad 2019-09-27 20:52 i Stordammens skola Uppsala
Eleverna ska arbeta i grupp om 3-5 personer per grupp och ska lära sig att spela en låt med 4 ackord. Tillsammans ska de sedan visa upp sina kunskaper med sång, ackordsspel och slagverk.
Grundskola 7 – 9 Musik
Eleverna ska arbeta i grupp om 4-5 personer per grupp och ska lära sig att spela en låt som är skriven, framförd eller producerar av svenskar. Tillsammans ska de sedan visa upp sina kunskaper med sång, ackordsspel, basspel och slagverk.

Innehåll

Tid: 10 veckor

Lektion 1 Gemensam sång

Låtarna vi ska arbeta med presenteras genom att vi sjunger låtar som har 4 - 5 ackord. Samtidigt jobbar vi med röstvård genom uppsjungning, hur man kan använda rösten samt olika musikaliska genres.

Lektion 2 - 7Träning

Indelning i grupper, varje grupp väljer sin låt och sedan ska de träna in så att alla i gruppen ska kunna spela ackord, bas och slagverk till låten. Ni ska också framföra låten med sång. 

För varje enskild elev handlar det om att lära sig att spela:

 • ackord på piano/keyboard, gitarr eller ukulele
 • basspel 
 • slagverk, antingen på trumset, handtrummor eller rytminstrument

Lektion 8 - 9 Uppspel

Grupperna ska redovisa sina låtar genom att spela och sjunga låtarna för minst läraren, alla i gruppen förväntas spela ackord, bas och slagverk, vilket innebär att man spelar upp flera gånger.

Efter uppspel ska den enskilda eleven skriva ner hur den egna insatsen har sett ut, vad kan jag som individ göra bättre till nästa gång. Detta görs i formuläret enskild utvärdering. 

Ni kommer sedan få tillgång till era filmer, titta igenom dessa och diskutera hur ni tycker att det låt och gick. Grupputvärderingen gör ni sedan utifrån det ni har diskuterat gemensamt som grupp

Enskild utvärdering

https://bit.ly/2Q5Oru0

 

Grupp utvärdering

https://bit.ly/2DTqsqQ

Uppgifter

 • Mu - enskild utvärdering

 • Mu - grupputvärdering

 • Mu - musikframförande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
MUSIK Alla kunskapskrav åk 7-9 Stordammen

Sång

insats
E
C
A
Sång
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Instrument

insats
E
C
A
Melodiinstrument
Jag kan spela enkla melodier med viss tajming
Jag kan spela enkla melodier med relativt god tajming
Jag kan spela enkla melodier med god tajming
Bas
Jag kan spela enkla basstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med god tajming
Slagverk
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming
Ackordinstrument
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Musicerande
Jag anpassar i viss mån min stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikaliskt uttryck
Jag kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck

Kommunicera och reflektera

insats
E
C
A
Kommunicera
Jag kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: