👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9f, HT-20, Ma 1c, K2 " Procent"

Skapad 2019-09-28 13:17 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Vi jobbar med kapitel 2, PROCENT i kursen Ma 1c (Matematik 5000)

Innehåll

Procent

Centralt innehåll
  • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter
  • Begreppen förändringsfaktor och index
  • Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.
  • Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena.
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

Begreppslista

andelen, delen, det hela, promille, procentenhet, förändringsfaktor, ränta, räntesats, amortering, index

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS