👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula 5 kapitel 1

Skapad 2019-09-28 16:25 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Mål för Prima Formula 5 kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Du kommer genom att arbeta med bl.a boken Prima Formula 5, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter gällande;

tid och tidsenheter

multiplikation med stora tal

överslagsräkning

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta  med;

 • Formula på egen hand eller med en kamrat
 • gemensamma genomgångar och uträkningar på Smartboarden
 • att se videos om kapitlets delar
 • Avslutande PROV för att bedöma kunskaperna på området

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 1 i Prima Formula 5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Kapitel 1 Formula 5

godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
högsta kunskapsnivån
Uppskatta, jämföra och mäta tider
Välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
Utföra multiplikationer med stora tal
Göra överslag och använda miniräknare
Använda strategier vid problemlösning