👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-6

Skapad 2019-09-28 17:22 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Skapa bilder
Grundsärskola 1 – 6 Bild
Ämnet bild kommer att sammanfalla med alla våra andra ämnen . Vi kommer att rita och måla olika bilder utifrån olika ämnesområden . Vi kommer att arbeta med olika tekniker och material.

Innehåll

 

I undervisningen kommer vi att:

 • framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material
 • framställa bilder som hör ihop med våra arbetsområden
 • jämföra egna och andras bilder
 • resonera om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut
 • gå på olika museum och studera konst i samhället runt oss
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • framställa olika typer av berättande bilder
 • arbeta med givna verktyg, tekniker och materiel
 • jämföra egna och andras bilder
 • resonera om bildernas utformning
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material

Du visar vad du kan genom att:

 • kunna göra olika typer av berättande bilder
 • kunna arbeta med givna verktyg, tekniker och materiel
 • kunna jämföra egna och andras bilder
 • prata om hur du gjort bilderna
 • använda ämnesspecifika ord och symboler i samtal om dina bilder:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild A,C,E

Behöver utvecklas
E
C
A
Bildframställning
Eleven kan med stöd medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och former.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Teknik
Kan med stöd medverka i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Kan medverka i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett delvis fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett väl fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Resonemang om bilder
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Ämnesspecifika ord
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda några ämnes specifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .