Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik årskurs 7-9 Ljud

Skapad 2019-09-28 19:04 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du lyssnar på musik, du lyssnar på vad läraren säger och så lyssnar du även när du tittar på film. Vi lyssnar på allt detta via ljud.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

Så här kommer vi att arbeta

läser i boken spektrum fysik light och sammanfattar

Svarta bok hemma: kap 3 sid. 50-63

gul-vit bok i skolan: kap 5 sid 48 - 55

filmer

Vi lär oss om ljud: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4854

Ljud och akustik https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5505

experiment

digital bok: ugglansno.se/kurs-akustik/ 

Konkreta mål att uppnå med avsnittet om ljud

Efter arbetet med det här avsnittet ska du veta:

 • hur ljud uppstår och breder ut sig
 • principer för hur ljud skapas i minst två olika musikinstrument
 • ljudets egenskaper: skillnaden mellan höga och låga toner
 • ljudets egenskaper: skillnaden mellan starka och svaga toner
 • varför vi ser blixten innan vi hör mullret när det åskar
 • vad ultraljud och infraljud är
 • vad ekolod är
 • vad resonans är för någonting samt
 • hur ljud mäts och hur ljudmiljön påverkar hälsan
 • vad buller egentligen är
 • på sätt och vis vad dopplereffekten är för något
 • historiska och nutida upptäckter, dess betydelse och påverkan

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området
du ska kunna förklara de

hertz (Hz), ljudvåg,  longitudinell våg, förtätningar, förtunningar, våglängd, frekvens, ultraljud, infraljud, normalton, hög och låg ton, stark och svag ton, ljudstyrka, resonans, eko, ekolod, ljudnivå, decibel, tinnitus, ljudenergi, medier, bullermätare

ljudbegrepp

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du lyckas uppnå kunskap i de här ovan beskrivna punkterna. Samt

 • Hur delaktig du är på klass/grupp diskusionerna om ämnet ljud
 • Hur bra dina läxförhör är
 • Hur väl du lyckas med laborationsuppgifterna
 • Hur väl du skriver labbrapport 
 • läxförhör
 • prov

Undervisning

Undervisningen kommer att utgå från följande punkter:

 • Genomgångar
 • Filmar
 • Övningsfrågor och räkneuppgifter
 • Klass/gruppdiskussioner
 • laborationer

Elevdel

Planering i fysik årskurs 7-9 - avsnitt om ljud

V.40

1. Vad är ljud?
Ljud skapas av vibrationer
I rymden är det tyst
Ljudets hastighet i vatten och luft
Frekvens
Varför har vi två öron
infraljud och ultraljud

Begrepp: ljudvåg, longitudinell våg, förtätningar, förtunningar, våglängd, frekvens, ultraljud, infraljud, hertz (Hz)
Testa dig själv: Svara och lär dig svaren och begrepp


V.41

2.Toner och musik
Vad är höga och låga toner
Vad är starka och svaga toner
Vad är en  resonanslåda
Vad är övertoner och oktaver

Begrepp: normalton, hög och låg ton, stark och svag ton, ljudstyrka, resonans, 
Testa dig själv: Svara på frågor 1,2 och 5-7 och lär dig svaren och begrepp

 

V.42

Musikinstrumentets utveckling
Ljud på gott och ont
ultraljud används i sjukvården
Hur djup är sjön
Ljudnivå mäts i decibel
Höga ljudnivåer kan skada hörseln
Buller är störande/ är en miljöfråga
ljudnivå mäts i decibel

 

Frågor:

Vad är tinnitus?

I vilken enhet mäts ljudnivå?

Vad kallas en apparat som man mäter ljudnivå med?

Begrepp eko, ekolod, ljudnivå, buller, decibel dB
Testa dig själv: Svara och lär dig svaren och begrepp

v. 43 Laboration med stämgaffel, labbrapport

Stränger

Svar på frågor till finalen: papper (svart bok sid 63-65

 

v. 46 Träning till provet
titta igen på filmen och förberedd dig med Testa dig själv frågor, finalen och instuderingsfrågor

sid 50 - 65 svart bok (hemmabok)-
sid 48 - 55 gul - vit bok (bok i skolan), repetitionsfrågor

Facit till Testa dig själv frågor

facit finalen

Instuderingsfrågor+facit+ljud blåsinstrument 

Uppgifter

 • Ljud begrepp alla

 • fy v. 40: Vad är ljud

 • fy v. 41: Toner och musik

 • Fy v. 42 hemmabok sid. 58-60

 • Prov fysik v. 47: 19/11 svart bok sid 50 - 65

 • omprov fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik, bedömningsmatris år 7-9

Förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Resonera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Argumentera
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Laborera
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda
I undersökningen använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningen använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativ god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonera
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förklara omvärlden med fysikaliska kunskaper.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas i hop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Resonera kring samband: människa, teknik och miljö.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan leda till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människaoch teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Naturvetenskapliga upptäckters påverkan på människan.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: