👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mångfald jorden runt med Alfa-Beta

Skapad 2019-09-28 20:41 i Hindby Dibber Sverige AB
Vi ska varje dag ha en stunds vila där alla barn får möjlighet att varva ner och ta en paus.
Förskola
I vårt tema "Jorden runt med lärvännerna" uppmärksammar vi vilket mångfald det finns i språk med hjälp av barnens modersmål samt TAKK.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har många olika modersmål på avdelningen och barnen intresserar sig för detta mångfald. Vi har även barn som är hjälpta av stödtecken och även detta är barnen nyfikna på. Under Alfa-Betas månad uppmärksammar vi dessa olika språk.

MÅL

Målet är att barnen ska få en uppfattning om vilket mångfald det finns i världen och i vårt närområde. Vi uppmärksammar våra likheter och olikheter, att det finns olika språk och olika sätt att vara människa. Vissa är hörande, vissa inte. Vissa kan ett språk, vissa kan flera.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Mångfalden i språk uppmärksammar vi genom att prata om vad våra vanligaste frukter heter, på barnens olika modersmål, när vi har fruktstund, samt några enkla ord vid våra måltider. Dessa ord skriver vi ut och laminerar tillsammans med en bild på tex frukten samt flaggan för det land där språket talas. Dessa skyltar kan vi enkelt flytta med oss och hjälper oss vuxna att lära oss orden. De kan också användas av barnen för att sortera och försöka minnas orden.

Vi gör liknande kort med ord på teckenspråk. Barnen kan redan lite tecken så här kan vi utöka med fler ord än frukt och matord. Hur tecknar vi exempelvis de djur som finns runt om i vår värld? Vi skapar en "lärandevägg" på en av våra dokumentationstavlor där barnen kan titta på och härma olika tecken. Vi laddar ner teckenapp på iPaden. Vi pratar om att det finns olika funktionsnedsättningar tex dövhet. 

DOKUMENTATION

 Vi dokumenterar genom bild och eventuellt video samt skriver ner barnens egna reflektioner.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt och utvecklar planeringen vid behov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18