👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2019-09-29 13:21 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Religionskunskap
.Vi kommer att jobba med de fem världsreligionerna där eleverna bla ska jämföra likheter och skillnader

Innehåll

Pedagogisk planering (pedagogdel)

 

Förmåga/or att utveckla (ur syftestexten):

 • Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och
 • andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna
 • bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och
 • tro på olika sätt.
 •  

 

Centralt innehåll:

 • • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i
 • de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. •
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de
 • andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 •  
 •  

 

Kunskapskrav:

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som
 • hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan
 • några religioner
 • . Eleven kan också föra
 • enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra
 • livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 •  

 

Pedagogisk planering (elevdel)

 

Detta ska du lära dig (konkretiserade kunskapskrav, som talar om vad som ska bedömas på ett sätt som är lätt för eleverna att förstå):

 • Kunna de fem stora religionerna
 • Hur olika religioner firar sina olika seder och traditioner
 •  

 

Så här ska vi arbeta (hur ska arbetet gå till, grupparbete, laborationer, muntligt, skriftligt, redovisning mm):

 • Se filmer och svara på quiz i studi.se
 • Arbeta med elevspel
 •  

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 • Skriftlig uppgift där du ska välja en av religionerna och skriva en fakta text där du ska berätta om de
 • viktigaste personerna i den tron

 

Du ska även berätta om traditioner som finns i den religionen. Varför firar man dessa högtider eller utför dessa riter.