👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens och stadens ekosystem åk.4

Skapad 2019-09-29 14:43 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Biologi

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna på texter från läroboken

 • arbeta enskilt, i par, grupp och tillsammans

 • ha lärarledda genomgångar med bilder som stöd
 • se filmer

 • göra övningar och arbetsblad

 • arbeta med begreppen: biologi, ekosystem, kretslopp, näringskedja, näringsväv, barrskog, lövskog, nedbrytare, asätare, rovdjur, växtätare, allätare (extra: producent, konsument, toppkonsumentBedömning: skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Skogen och stadens ekosystem åk.4

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Jag behöver träna mer på vad ett ekosystem är.
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva vad ett ekosystem är.
Jag kan beskriva vad ett ekosystem är och ge exempel på olika ekosystem.
Begrepp
Jag behöver träna mer på att rita/beskriva naturens kretslopp.
Jag kan rita/beskriva delarna i naturens kretslopp.
Jag kan rita/beskriva delarna i naturens kretslopp och förklara dem.
Samband
Jag behöver träna mer på hur människan kan använda naturen och hur människan påverkar den.
Jag kan på ge något exempel på hur människan kan använda naturen och hur människan påverkar den.
Jag kan ge flera exempel på hur människan kan använda naturen och hur människan påverkar den.
Begrepp
Jag behöver träna mer på att rita en näringskedja.
Jag kan rita en näringskedja.
Jag kan rita en näringskedja och förklara vad en näringskedja är.
Förklara
Jag behöver träna mer på att kunna berätta om stadens ekosystem.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta något om staden som ekosystem.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta om stadens ekosystem.
Förklara
Jag behöver träna mer på att berätta fakta om lövskogen.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta något om lövskogen.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta om lövskogen.
Förklara
Jag behöver träna mer på att berätta fakta om barrskogen.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta något om barrskogen.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta om barrskogen.
Artkunskap
Jag behöver träna mer på den vanligaste träden i Sverige.
Jag kan något av de vanligaste träden i Sverige.
Jag kan alla de vanligaste träden i Sverige.