👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4. 2019/2020

Skapad 2019-09-29 16:17 i Furulunds skola F-6 Partille
Pedagogisk planering i engelska ht 2018 Med fokus på skriftlig och muntlig KOMMUNIKATION.
Grundskola 4 Engelska
Den här terminen kommer vi att ha mycket fokus på att skriva korta texter på engelska. Dessutom ska vi läsa olika texter, prata och så ska vi öva mycket på att förstå. Det blir också lite grammatik då vi bland annat kommer att fundera på hur det fungerar med verb och substantiv i det engelska språket. Forts... se nedan!

Innehåll

Det här kommer vi att göra för att lära oss så mycket som möjligt:

... Vi kommer jobba mycket genom Clio där du kommer att lära dig många nya ord genom att läsa engelska texter, skriva texter, leka lekar, sjunga sånger och genom att öva på glosor. Ibland arbetar vi i mindre grupper, två och två och ibland en och en när vi övar på att prata, skriva, läsa och lyssna. I vår English blue book samlar vi vår kunskap och använder "datorspel" och rollspel för att öva. Du ska få lyssna på sagor och berättelser både på webbsidor och när din lärare berättar. Du kommer också att få en läxa varje vecka då du övar lite mer på det vi har tränat på i skolan. 

 

Tala och lyssna på engelska - mål:

Målet i engelska i år 4 är att du ska kunna tillräckligt med ord och fraser så att du vågar prata och berätta saker för andra. Du behöver inte kunna säga allting rätt, men andra ska förstå vad du menar och du ska förstå vad andra menar. Du ska också kunna förstå när din lärare förklarar och berättar saker på engelska.

Hur gör vi?

Vi kommer att öva mycket på de vanligaste fraserna genom att prata både i stor grupp och i smågrupper.

Skriva på engelska - mål:

Du ska kunna skriva enkla texter som andra kan förstå.

Hur gör vi?

Vi utgår från texter och nya ord och fraser när du skriver några beskrivande texter på datorn. Du ska t ex skriva en text om dig själv, din familj, en kompis, en faktatext om ett djur och ett brev till en kompis eller annan närstående. 

Läsa på engelska - mål

Du ska kunna läsa och förstå enkla texter.

Hur gör vi?

Du ska få läsa olika typer av texter på olika teman och lära dig nya ord, fraser och grammatik som hör ihop med dem.

Självvärdering - mål

Du ska fundera över och bli medveten om när och hur du använder engelska och vad du behöver lära dig för att bli ännu säkrare.

Hur gör vi?

Du ska utvärdera vad du lärt dig i engelska efter varje tema med hjälp av en mall. Inför utvecklingssamtalet ska du fundera över vad du lärt dig och vad du behöver lära dig i fortsättningen för att bli ännu säkrare i engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4

Tala

Ny nivå
Kan framföra en enkel förberedd text med tydligt uttal.
På väg
Når målet
Kan föra en enkel dialog.
På väg
Når målet
Kan berätta fritt, t ex om sig själv eller någon händelse.
På väg
Når målet

Lyssna:

Ny nivå
Förstår det talade språket i bekanta vardagssituationer.
På väg
Når målet
Förstår instruktioner om vad som ska göras.
På väg
Når målet
Kan lyssna på en berättelse och förstå innehållet.
På väg
Når målet

Läsa:

Ny nivå
Kan läsa korta meningar.
På väg
Når målet
Kan läsa enkla texter och förstå.
På väg
Når målet
Kan läsa instruktioner och förstå.
På väg
Når målet

Skriva:

Ny nivå
Kan skriva enkla meningar.
På väg
Når målet
Kan skriva en enkel berättelse med sammanhang.
På väg
Når målet