👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika Bildtekniker

Skapad 2019-09-29 16:52 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 6 Bild
Vi arbetar med olika tekniker som blyertsteckning, akvarell, färgpennor, tusch och att skapa bilder utifrån bildens form.

Innehåll

Undervisningen

 Vi skapar bilder i olika tekniker.

I undervisningen kommer vi att fördjupa oss i olika bildtekniker som blyertsteckning, akvarell,
färgpennor, tuschteckning och att skapa nya bilder utifrån en bilds form.
Jag går igenom varje teknik och eleverna får öva på dessa tekniker och lära sig om materialet
för att sedan skapa bilder inom varje teknik som betygsätts.

Bedömning

Se matris!

Matriser

Bl
Bild - Olika tekniker

F
E
C
A
Tekniker, verktyg och material
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideér för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera bildelement
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Drivkraft och idéer i arbetsprocessen
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Utveckla idéer med bilder
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.

Reflektera över ditt arbete med de olika teknikerna

F
E
C
A
Reflektion
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev. Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll, funktion och kvalité.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll, funktion och kvalité.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll, funktion och kvalité.