👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2019-09-29 19:13 i Eriksberg grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vatten är livsviktigt. Utan vatten kan inte växter, djur och människor leva. Du kommer under några veckor att få lära dig mer om vatten och dess olika former. Vi kommer att arbeta både inne i skolan och i närområdet.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

- Du får lära dig om vattnets kretslopp.

- Du får lära dig om vattnets former fast, flytande, gas.

- Du får lära dig  utföra enklare experiment.

- Du får träna på att dokumentera dina undersökningar och samtala om dem.

- Du får träna på att kunna jämföra och uppskatta dl på förpackningar.

- Du får träna på att mäta volym i dl.

Bedömning

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att beskriva vattnets kretslopp med hjälp av bilder.

- Läraren kommer bedöma din delaktighet i att beskriva vattnets former.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att utföra enklare experiment.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att kunna kommunicera om undersökningar du gjort.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att jämföra och uppskatta volym.

- Läraren kommer att bedöma din delaktighet i att mäta volym i dl.

Undervisning

Vi kommer att titta på en film om vattnets kretslopp. Du kommer med stöd få läsa faktatexter.

Vi kommer tillsammans att göra en stor bild av vattnets kretslopp.

Vi kommer titta på vattnets olika former genom att göra experiment . Du kommer med stöd  få dokumentera dina undersökningar.

Du kommer praktiskt att få uppskatta, mäta och laborera med måtten dl och liter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9

Matriser

VEU KOM
Kopia av Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

VEU KOM
Kopia av Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Livsvillkor & levnadsmiljöer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Vattnet
Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Objekts beständighet
Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
Dessutom kommunicerar eleven om objekt och deras beständighet och kan göra en enkel skiss av klassrummet och en enkel karta över skolans omgivning.
Konkret material
Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Orsak & verkan
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.